Επιστήμες Μηχανικών

ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών ανακοίνωσε είκοσι θέσεις υποψηφίων διδακτόρων για το νέο ακαδημαϊκό έτος. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή στο πρόγραμμα σπουδών διδακτορικού επιπέδου, αποτελεί η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ Π.Μ.Σ.

Το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοίνωσε την προκήρυξη διατμηματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών για το νέο ακαδημαϊκό έτος. Η επιτυχής παρακολούθηση του προγράμματος οδηγει σε κτήση τίτλου εξειδίκευσης στους τομείς της Ηλεκτρονικής –Ραδιοηλεκτρολογίας

Προκήρυξη Προγραμμάτων Σπουδών

ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΙΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης έχει αναρτήσει σχετική προκήρυξη για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Η έρευνα αφορά στο πεδίο της γεωργίας και της εφαρμοσμένης φυσιολογίας φυτών.

Σύμβαση Εργασίας

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΕΚΠΑ

Το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοίνωσε την προκήρυξη θέσεων απασχόλησης με σύμβαση έργου, μέσω του ειδικού λογαριασμού κονδυλίων έρευνας. Συγκεκριμένα, πρόκειται για θέσεις πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στο αντικείμενο της βιοστατικής

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκήρυξε πέντε θέσεις με σύμβαση έργου, μέσω του ειδικού λογαριασμού κονδυλίων έρευνας. Συγκεκριμένα, πρόκειται για 1 θέση απόφοιτου Νομικής, 2 θέσεις για μεταδιδακτορική έρευνα, καθώς και θέσεις για κατόχους διδακτορικού

Σύμβαση Εργασίας

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΚΠΑ

Το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο προκήρυξε πέντε θέσεις με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Πρόκειται για παροχή εργασίας σε κατάλληλα καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό, ενώ παράλληλα προσφέρεται και δυνατότητα εργασίας για γραμματειακή υποστήριξη.

Σύμβαση Εργασίας

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΟ Α.Π.Θ.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προκήρυξε εννιά θέσεις με σύμβαση μίσθωσης εργασίας, μέσω του ειδικού λογαριασμού κονδυλίων έρευνας. Πρόκειται για δυνατότητα εργασίας σε επιστήμονες οι οποίοι διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα για την υλοποίηση ερευνητικού έργου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου παρέχει προγράμματα σπουδών τόσο προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, αλλά και σε διδακτορικό επίπεδο. Πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα σπουδών, καθώς και με την εκπαιδευτική μέθοδο, είναι δυνατό ν’ αναζητηθούν στην ιστοσελίδα

Προκήρυξη Προγραμμάτων Σπουδών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟΥ ΠΜΣ

Την προκήρυξη 10 θέσεων με σκοπό την παρακολούθηση του μεταπτυχιακού προγράμματος ανακοίνωσε το τμήμα Γαλλικής φιλολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών οργανώνεται από κοινού με το Γαλλικό Πανεπιστήμιο Angers.

ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2019

Οι φοιτητικές εκλογές διεξήχθησαν με μεγάλο νικητή την παράταξη της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, τόσο στα πανεπιστήμια, όσο και στα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας.Μάλιστα, η φοιτητική παράταξη της ΔΑΠ, έλαβε τα πρωτεία για 33η συνεχόμενη φορά, ενώ την ακολούθησαν η ΠΣΚ