Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΑΤΕΙ

Το Πρόγραμμα Απασχόλησης Σπουδαστών ΑΤΕΙ παρέχει τη δυνατότητα απασχόλησης σε φοιτητές σε διάφορες δραστηριότητες του Ομίλου, με στόχο ν’ αποκτήσουν εμπειρία πάνω στο αντικείμενο εξειδίκευση τους, υπό συνθήκες πραγματικού περιβάλλοντος εργασίας.

Προς την συγκεκριμένη κατεύθυνση, ο όμιλος συνεργάζεται με Ανώτατα και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, παρέχοντας την ευκαιρία πρακτικής άσκησης σε φοιτητές διαφόρων Σχολών. Οι θέσεις και οι ειδικότητες απασχόλησης, καθορίζονται ετησίως, σύμφωνα με τον προγραμματισμό των αναγκών των Οργανωτικών Μονάδων του Ομίλου, βάσει του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Oι ειδικότητες για δυνατότητα πρακτικής άσκησης για το 2019 είναι:

  • Διοίκηση Επιχειρήσεων
  • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
  • Ηλεκτρονικών Μηχανικών
  • Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
  • Μάρκετινγκ
  • Μηχανολόγων Μηχανικών (Κατασκευαστικού ή Ενεργειακού Τομέα)
  • Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου
  • Μηχανικών Αυτοματισμού
  • Πληροφορικής
  • Πολιτικών Δομικών Έργων

Η υποβολή των αιτήσεων ορίστηκε το χρονικό διάστημα από τις 21 Αυγούστου έως τις 5 Σεπτεμβρίου 2019.

Leave a Reply