Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) προκηρύσσει την έναρξη λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με αντικείμενο εξειδίκευσης στη Φορολογική, Λογιστική και στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων. 

Στο πρόγραμμα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής πτυχιούχοι των τμημάτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής και της αλλοδαπής των αναγνωρισμένων ιδρυμάτων, καθώς και οι πτυχιούχοι των τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου και πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Τα δίδακτρα σπουδών για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα αντιστοιχούν στο ποσό των 4.500 €. Κάθε εξάμηνο καταβάλλονται 1.500 € σε δύο δόσεις. Τα εξάμηνα φοίτησης στο Π.Μ.Σ. είναι 3 συνολικά (εκ των οποίων 2 είναι τα εξάμηνα διδασκαλίας και 1 εξάμηνο για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας). Η αίτηση, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις επιλογής, παρέχονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Η καταληκτική υποβολή των αιτήσεων ορίστηκε το διάστημα από τις 20 Αυγούστου έως και τις 10 Σεπτεμβρίου 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι / ες είναι σε θέση να λάβουν περισσότερες πληροφορίες στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στο τηλέφωνο 2310 891212, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mtf@uom.edu.gr.

Leave a Reply