Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Η Σχολή Θετικών Επιστημών ανακοίνωσε την προκήρυξη διαθέσιμων θέσεων επιστημονικού προσωπικού μερικής απασχόλησης με σκοπό τη διδασκαλία στα προγράμματα σπουδών της για τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

Τμήμα Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Μηχανικής

Θέσεις Επιστημονικών Συνεργατών

 • Information Systems Strategy and e-business systems
 • Data and Knowledge Management for Decision Support

Θέσεις Ειδικών Επιστημόνων

 • Statistics I
 • Multivariable Calculus
 • Computer Graphics I
 • Συναρτησιακή Ανάλυση
 • Εισαγωγή στην Τοπολογία
 • Πληροφορική της Υγείας

Καθήκοντα:

 • Τηρεί και εφαρμόζει την εκμάθηση και τις διαδικασίες διδασκαλίας, σύμφωνα με τις αποφάσεις από τη διεύθυνση του Πανεπιστημίου
 • Εφαρμόζει το μοντέλο εκμάθησης του Πανεπιστήμιου και παραδίδει το πρόγραμμα σπουδών
 • Παρέχει πλήρης καθοδήγηση στους φοιτητές κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους.
 • Εποπτεύει και διευκολύνει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες με τη βοήθεια των τεχνολογικών μέσων.

Προσόντα που απαιτούνται:

 • Διδακτορικό τίτλο σπουδών  στο γνωστικό αντικείμενο για τους Επιστημονικούς Συνεργάτες.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο για τους Ειδικούς Επιστήμονες.
 • Άριστες ικανότητες στο γραπτό και προφορικό λόγο.
 • Εξαιρετικές διαπροσωπικές ικανότητες.
 • Επαγγελματική συμπεριφορά και τεχνικές παρουσίασης.
 • Δεξιότητες διαπολιτισμικών ικανοτήτων.
 • Ικανότητα ορθού προσανατολισμού και υποστήριξης των φοιτητών.
 • Δυναμική προσωπικότητα με νέες ιδέες και ομαδικό προσανατολισμό.

Leave a Reply