ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

August 22, 2019

Προσλήψεις 1.145 Πτυχιούχων της Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), θα πραγματοποιηθούν ώστε…

Read More

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ Τ.Α.Π.

August 22, 2019

Τo Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων ανακοινώνει την πρόσληψη, με…

Read More

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

August 20, 2019

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) προκηρύσσει την έναρξη λειτουργίας του…

Read More

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

August 20, 2019

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων» του…

Read More

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ

Το Πυροσβεστικό Σώμα προκηρύσσει διαγωνισμό για την εισαγωγή πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020.

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΑΡΑΝΤΑΕΞΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προκήρυξε 46 θέσεις πτυχιούχων κτηνιάτρων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

ΤΤΗΕ:ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΕ ΟΠΤΙΚΟΑΟΥΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ

Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο “Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή” για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προκηρύσσει θέσεις για διδάκτορες με σκοπό την παροχή διδακτικού έργου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

ΠΜΣ “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ”

Το Γενικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προσκαλεί τους / τις ενδιαφερόμενους /ες να υποβάλουν υποψηφιότητα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα σπουδών δεύτερου κύκλου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

ΝΕΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Το Κέντρο Παγκόσμιων Πανεπιστημιακών Κατατάξεων – Center for World University Rankings (CWUR) δημοσίευσε για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 την κατάταξη των 2.000 καλύτερων πανεπιστημίων παγκοσμίως.

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης, προκηρύσσει θέσεις για διδάκτορες με σκοπό την παροχή διδακτικού έργου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΚΕΤΑ

Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων, καθώς και το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών ΕΚΕΤΑ προκήρυξε οκτώ θέσεις για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, στα πλαίσια υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων.

Π.Μ.Σ.«ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ»

Το τμήμα Οδοντιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Το νέο πρόγραμμα σπουδών έχει τίτλο «Επιστήμη & Τεχνολογία Προσθετικής Οδοντιατρικής».