ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

June 12, 2019

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων πρόκειται ν’ απασχολήσει μέσω του ειδικού λογαριασμού κονδυλίων…

Read More

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΚΕΤΑ

June 11, 2019

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΕΚΕΤΑ προκήρυξε έξι…

Read More

ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

June 5, 2019

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ανακοίνωσε την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης εργασίας…

Read More

20 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

May 31, 2019

Από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων Διόφαντος έχουν προκηρυχθεί…

Read More

ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ Α.Π.Θ.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ), στα πλαίσια υλοποίησης έργων για υποστήριξη νέων επιστημόνων, ανακοίνωσε θέσεις απασχόλησης με σύμβαση μίσθωσης. Πιο συγκεκριμένα, οι θέσεις αφορούν ειδικότητες μηχανικών, επιστημών υγείας

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοίνωσε την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης επιστημονικού προσωπικού. Η επιτροπή ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου είναι αρμόδια για την πρόσληψη και απασχόληση προσωπικού διαφόρων επιστημονικών ειδικοτήτων.

ΔΕΚΑ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων πρόκειται ν’ απασχολήσει μέσω του ειδικού λογαριασμού κονδυλίων έρευνας δέκα άτομα με σύμβαση εργασίας. Πρόκειται για θέσεις εργασίας που αφορούν κυρίως κατόχους διδακτορικού διπλώματος, αλλά και απόφοιτους μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών.

ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών ανακοίνωσε είκοσι θέσεις υποψηφίων διδακτόρων για το νέο ακαδημαϊκό έτος. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή στο πρόγραμμα σπουδών διδακτορικού επιπέδου, αποτελεί η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ Π.Μ.Σ.

Το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοίνωσε την προκήρυξη διατμηματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών για το νέο ακαδημαϊκό έτος. Η επιτυχής παρακολούθηση του προγράμματος οδηγει σε κτήση τίτλου εξειδίκευσης στους τομείς της Ηλεκτρονικής –Ραδιοηλεκτρολογίας

ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΙΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης έχει αναρτήσει σχετική προκήρυξη για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Η έρευνα αφορά στο πεδίο της γεωργίας και της εφαρμοσμένης φυσιολογίας φυτών.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΕΚΠΑ

Το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοίνωσε την προκήρυξη θέσεων απασχόλησης με σύμβαση έργου, μέσω του ειδικού λογαριασμού κονδυλίων έρευνας. Συγκεκριμένα, πρόκειται για θέσεις πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στο αντικείμενο της βιοστατικής

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκήρυξε πέντε θέσεις με σύμβαση έργου, μέσω του ειδικού λογαριασμού κονδυλίων έρευνας. Συγκεκριμένα, πρόκειται για 1 θέση απόφοιτου Νομικής, 2 θέσεις για μεταδιδακτορική έρευνα, καθώς και θέσεις για κατόχους διδακτορικού

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΚΠΑ

Το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο προκήρυξε πέντε θέσεις με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Πρόκειται για παροχή εργασίας σε κατάλληλα καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό, ενώ παράλληλα προσφέρεται και δυνατότητα εργασίας για γραμματειακή υποστήριξη.