Σύμβαση Εργασίας

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ Τ.Α.Π.

Τo Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων (200) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (Τ.Α.Π.Α.).

Οι διαθέσιμες θέσεις αντιστοιχούν σε 200 και αφορούν και πτυχιούχους, ενώ η υπηρεσία θα καλύψει ανάγκες της στην έδρα της στην Αθήνα, αλλά και στην Περιφέρεια. Η υποβολή των αιτήσεων ορίστηκε το χρονικό διάστημα από τις 28 Αυγούστου έως και τις 6 Σεπτεμβρίου 2019.

Σχετικές Πληροφορίες στο σύνδεσμο.

Leave a Reply