Σύμβαση Εργασίας
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ Τ.Α.Π.

Τo Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων (200) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (Τ.Α.Π.Α.).

Οι διαθέσιμες θέσεις αντιστοιχούν σε 200 και αφορούν και πτυχιούχους, ενώ η υπηρεσία θα καλύψει ανάγκες της στην έδρα της στην Αθήνα, αλλά και στην Περιφέρεια. Η υποβολή των αιτήσεων ορίστηκε το χρονικό διάστημα από τις 28 Αυγούστου έως και τις 6 Σεπτεμβρίου 2019.

Σχετικές Πληροφορίες στο σύνδεσμο.

Leave a Reply