Πρακτική άσκηση
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Το Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του έχει σκοπό την υλοποίηση των σεμιναρίων βραχείας και ταχείας διάρκειας, σε διάφορους τομείς της αγροτικής εκπαίδευσης, όπως: Μελισσοκομία, Ελαιοκομία, Αμπελουργία, Οινολογία, Δενδροκομία, Κηποτεχνία – Ανθοκομία, Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά, Γαλακτοκομία – Τυροκομία, Ξύλο & Ξύλινες Κατασκευές, Αγροβιοτεχνίες, Βιολογικές Καλλιέργειες -Λαχανοκομία,  Διαχείριση Μικρών Αγροκτημάτων, Aπεντομώσεις –Μυοκτονίες.

Παράλληλα θα υλοποιηθούν προγράμματα με αντικείμενο μελέτης σχετικά με την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση για μαθητές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Προς την κατεύθυνση κάλυψης των αναγκών των σεμιναρίων, αλλά και των διαλέξεων της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, το Ινστιτούτο αποσκοπεί στην πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών.

Οι ώρες απασχόλησης θα εξαρτηθούν από τις εγγραφές των εκπαιδευόμενων. Τα μαθήματα θα διεξάγονται σε ευέλικτα ωράρια, στις στις εγκαταστάσεις του Ι.Γ.Ε., αλλά και σε πιστοποιημένα εκπαιδευτικά κέντρα στην Περιφέρεια. Οι μέρες και ώρες διδασκαλίας ανά σεμινάριο ορίζονται από την Διεύθυνση του Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών.

Leave a Reply