Οικονομικές Επιστήμες
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Π.Μ.Σ. “ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ”

Tο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ σε συνεργασία με το Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ανακοίνωσε την παράταση στην υποβολή των αιτήσεων του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) “Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική” , μέχρι και τις 16 Σεπτεμβρίου 2019.

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών παρέχει εξειδίκευση σχετικά με δύο κατευθύνσεις, “Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Πολιτική“ και “Δημόσια Ελεγκτική”, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσα από τον αντίστοιχο σύνδεσμο της ιστοσελίδας του προγράμματος. Σχετικές πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα: 210 3689805, 210 3689813.

Leave a Reply