Πανεπιστήμιο Πελλοπονήσου
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων» του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, σαράντα (40) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών.

Το ΠΜΣ παρέχει τις εξείς ειδικεύσεις: (α) Μάνατζμεντ αθλητικών οργανισμών και επιχειρήσεων, (β) Μάρκετινγκ αθλητικών οργανισμών και επιχειρήσεων και (γ) Οικονομική διαχείριση αθλητικών οργανισμών και επιχειρήσεων. Η χρονική διάρκεια φοίτησης αντιστοιχεί σε 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται χρησιμοποιώντας την δια ζώσης εκπαίδευση, αλλά και τη μέθοδο της σύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά διαμέσου του συνδέσμου. Η καταληκτική υποβολή των αιτήσεων ορίστηκε για τις 2 Σεπτεμβρίου.

Για περισσότερες σχετικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι είναι σε θέση να επικοινωνούν στο τηλέφωνο: 27310-89670 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: akourtes@uop.gr.

Leave a Reply