Προκήρυξη Υποτροφιών

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ Π.Μ.Σ. ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Το τμήμα Επικοινωνίας & ΜΜΕ του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοίνωσε την προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο ΄΄Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης΄΄.

Πρακτική άσκηση

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΔΑΠ

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει την παροχή διακοσίων πενήντα θέσεων εργασίας με σκοπό την απασχόληση φοιτητών στα πλαίσια πρακτικής άσκησης. Η πρακτική άσκηση θα έχει διάρκεια δύο μηνών και θα αφορά τους θερινούς μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.

Επιστήμες Τεχνολογίας Διαδικτύου

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΠΟ VODAFONE

Η εταιρεία Vodafone προσφέρει σε απόφοιτους την ευκαιρία ν’ αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία μέσω του προγράμματος Graduate πρόγραμμα Discover. Το πρόγραμμα παρέχει θέσεις πρακτικής άσκησης σε απόφοιτους Πανεπιστημιακής Σχολής, οι οποίοι έχουν λάβει το πτυχίο τους πρόσφατα.

Επιστήμες Μηχανικών

ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων πρόκειται ν’ απασχολήσει μέσω του ειδικού λογαριασμού κονδυλίων έρευνας επτά άτομα με σύμβαση εργασίας. Πρόκειται για θέσεις εργασίας που αφορούν μηχανικούς, απόφοιτους πληροφορικής και διοίκησης οργανισμών, με μεγάλη εμπειρία.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΚΕΤΑ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΕΚΕΤΑ προκήρυξε έξι θέσεις για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, στα πλαίσια υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων.

Σύμβαση Εργασίας

ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ανακοίνωσε την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης εργασίας επιστημονικού προσωπικού. Η απασχόληση προσωπικού διαφόρων επιστημονικών ειδικοτήτων, θα πραγματοποιηθεί μέσω του ειδικού λογαριασμού κονδυλίων έρευνας.

Σεμινάριο υπολογιστικής

20 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων Διόφαντος έχουν προκηρυχθεί είκοσι θέσεις για απόφοιτους μηχανικών πληροφορικής. Στους παρακάτω συνδέσμους υπάρχει η δυνατότητα ν’ αναγνωστούν αναλυτικώς όλες οι πληροφορίες

Σύμβαση Εργασίας

ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ Α.Π.Θ.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ), στα πλαίσια υλοποίησης έργων για υποστήριξη νέων επιστημόνων, ανακοίνωσε θέσεις απασχόλησης με σύμβαση μίσθωσης. Πιο συγκεκριμένα, οι θέσεις αφορούν ειδικότητες μηχανικών, επιστημών υγείας

Σύμβαση Εργασίας

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοίνωσε την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης επιστημονικού προσωπικού. Η επιτροπή ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου είναι αρμόδια για την πρόσληψη και απασχόληση προσωπικού διαφόρων επιστημονικών ειδικοτήτων.

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΔΕΚΑ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων πρόκειται ν’ απασχολήσει μέσω του ειδικού λογαριασμού κονδυλίων έρευνας δέκα άτομα με σύμβαση εργασίας. Πρόκειται για θέσεις εργασίας που αφορούν κυρίως κατόχους διδακτορικού διπλώματος, αλλά και απόφοιτους μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών.