Σπουδές Εξωτερικού
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 27ΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων και εξέδωσε την προκήρυξη για τη διενέργεια του 27ου διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Ο συνολικός αριθμός των εισακτέων ορίζεται στους ενενήντα, όπου κατανέμεται αναλόγως με τις ειδικότητες ως εξής:

  • Τμήμα Γενικής Διοίκησης, είκοσι σπουδαστές / τριες.
  • Τμήμα Αναπτυξιακών – Περιφερειακών Πολιτικών, δέκα σπουδαστές / τριες.
  • Τμήμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας, δέκα σπουδαστές / τριες.
  • Τμήμα Εμπορικών / Οικονομικών Υποθέσεων, δέκα σπουδαστές / τριες.
  • Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων, δέκα σπουδαστές / τριες.
  • Τμήμα Ψηφιακής Πολιτικής, δέκα σπουδαστές / τριες.
  • Τμήμα Πολιτιστικής Διοίκησης, δέκα σπουδαστές / τριες.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν από Τρίτη 11/02/2020 έως και Τρίτη 03/03/2020, ώρες 09.00 έως 15.00, στο γραφείο 510 (5ος όροφος) του κτηρίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης  (Πειραιώς 211, Ταύρος,  177 78).

Leave a Reply