Σεμινάρια Περιβάλλοντος
Δευτεροβάθμια Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE CLIVUT

Το Εργαστήριο Δασοκομίας του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αποτελεί τον εθνικό εταίρο στο επιστημονικό πρόγραμμα LIFE CLIVUT «Κλιματική αξία των αστικών δέντρων» που χρηματοδοτείται από την ΕΕ και σκοπεύει στην αξιοποίηση της ακαδημαϊκής τεχνογνωσίας για την καλύτερη αξιολόγηση της σημασίας του αστικού πρασίνου στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και τη δυναμική δέσμευσης του CO2. Εκτός της Ελλάδας, 3 ακόμα πόλεις της Μεσογείου σε Ιταλία και Πορτογαλία, έχουν επιλεγεί να συμμετέχουν στο πρόγραμμα ως πιλοτικές περιοχές.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα δημιουργηθούν τρεις Φαινολογικοί κήποι, οι πρώτοι στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης (Βοτανικός Κήπος Α.Π.Θ., στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος στον Φοίνικα και εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ) αξιοποιώντας την επιστήμη της φαινολογίας για τη συστηματική παρακολούθηση του τρόπου που τα φυτά αντιδρούν στις αλλαγές του περιβάλλοντος. Οι κήποι θα έχουν έκταση 2.500 τ.μ. ο καθένας, όπου θα φυτευθούν 100 δέντρα και θάμνοι, επιλεγμένα βάσει του πρωτοκόλλου του προγράμματος. Η φύτευση θα ολοκληρωθεί εντός του Μαρτίου 2020 ενώ η εξέλιξη της ανάπτυξης των φυτών θα παρακολουθείται μέχρι τη λήξη του προγράμματος το 2023 από φοιτητές που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Παράλληλα, σχεδιάζονται εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές σχολείων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, του ευρύτερου Δήμου Θεσσαλονίκης.