Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Το Τμήμα Λογοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, προκηρύσσει δεκαπέντε [15] θέσεις υποψηφίων διδακτόρων για το εαρινό εξάμηνο σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Προκηρύσσει συνολικά δεκαπέντε [15] θέσεις υποψηφίων διδακτόρων, ως ακολούθως:

Δύο [2] θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στην επιστημονική περιοχή: «Ωτορινολαρυγγολογία και Ακοολογία Νευροωτολογία».

Τρεις [3] θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στην επιστημονική περιοχή: «Νευρογενείς διαταραχές επικοινωνίας, Συμπεριφορική Νευρολογία και Νευροαποκατάσταση».

Τρεις [3] θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στην επιστημονική περιοχή: «Αναπτυξιακή Ψυχολογία με τομείς διερεύνησης τη διεπιστημονική και πολυπαραγοντική προσέγγιση των νευροαναπτυξιακών διαταραχών».

Τρεις [3] θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στην επιστημονική περιοχή: «Εφαρμογές ΤΠΕ στο λόγο και την παθολογία του».

Δύο [2] θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στην επιστημονική περιοχή: «Ψυχολογία της Υγείας».

Μία [1] θέση υποψηφίου διδάκτορα στην επιστημονική περιοχή: «Λογοπαθολογία παιδιών και ενηλίκων».

Μία [1] θέση υποψηφίου διδάκτορα στην επιστημονική περιοχή: «Λογοπαθολογία».

Οι ενδιαφερόμενοι  (υποψήφιοι διδάκτορες) μπορούν να υποβάλλουν την Αίτηση υποψηφιότητας καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Λογοθεραπείας, κατά το χρονικό διάστημα από 12.02.2020 μέχρι και 28.02.2020.