ΣΧΕΤΙΚΑ

Η Εκπαιδευτική Πύλη Ενημέρωσης educationews.gr, στοχεύει στην πληροφόρηση του αναγνώστη πάνω σε θέματα που αφορούν στο χώρο της εκπαίδευσης. Παρουσιάζει ειδήσεις σχετικά με την προκήρυξη υποτροφιών, τόσο από φορείς του εσωτερικού (δημόσιους οργανισμούς, ιδιωτικά ιδρύματα), αλλά και από φορείς του εξωτερικού (πανεπιστήμια, πρεσβείες).

Παράλληλα, αποτελεί οδηγό ενημέρωσης σχετικά με τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στο εξωτερικό, από δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς (πανεπιστήμια, ΕΑΠ, ΑΠΚΥ, κολλέγια). Οι αναγνώστες μπορούν ν’ αξιολογήσουν τ’ εκπαιδευτικά ιδρύματα, μέσα από την ιστοσελίδα educationews.gr, με σκοπό να δημιουργήσουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα γύρω από τ’ εκπαιδευτικό σύστημα.

Στην Εκπαιδευτική Πύλη Ενημέρωσης educationews.gr, παρέχεται πληροφόρηση σχετικά με την προκήρυξη θέσεων εργασίας από εκπαιδευτικά ιδρύματα, αλλά και θέσεων πρακτικής άσκησης. Παράλληλα, ο επισκέπτης της ιστοσελίδας είναι σε θέση ν’ αντλήσει πληροφορίες πάνω σ’ άρθρα που αφορούν σε τεχνολογικές εξελίξεις, έρευνες σχετικά με την υγεία, αλλά και θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος.

Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας μπορεί ν’ αντλήσει πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή σεμιναρίων, εκδηλώσεων και προγραμμάτων δια βίου μάθησης από διάφορους οργανισμούς, κυρίως εκπαιδευτικούς. Ταυτόχρονα, παρέχεται ενημέρωση γύρω από τις τρέχουσα επικαιρότητα στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως φοιτητικοί ή μαθητικοί διαγωνισμοί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

Οι διαφημιζόμενοι είναι σε θέση να προβληθούν σ’ ένα ευρύ αναγνωστικό κοινό, κυρίως υψηλού μορφωτικού επιπέδου (φοιτητές, μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς). Μέσω του διαδικτυακού τόπου educationews.gr, σας παρέχεται η δυνατότητα οικονομικής προβολής. Οι τρόποι προβολής είναι σε διάφορες θέσεις μέσα στην εκπαιδευτική ιστοσελίδα..

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε ν’ επικοινωνήσετε μαζί μας συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας ή αποστέλλοντας mail στη διεύθυνση: info@educationews.gr.