Τριτοβάθμια

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ Τ.Α.Π.

Τo Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων (200) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (Τ.Α.Π.Α.).

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) προκηρύσσει την έναρξη λειτουργίας του του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με αντικείμενο εξειδίκευσης στη Φορολογική, Λογιστική και στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων.

Πανεπιστήμιο Πελλοπονήσου

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων» του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, σαράντα (40) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ

Το Πυροσβεστικό Σώμα προκηρύσσει διαγωνισμό για την εισαγωγή πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020.

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΑΡΑΝΤΑΕΞΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προκήρυξε 46 θέσεις πτυχιούχων κτηνιάτρων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Οπτικοακουστικές Σπουδές

ΤΤΗΕ:ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΕ ΟΠΤΙΚΟΑΟΥΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ

Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο “Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή” για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προκηρύσσει θέσεις για διδάκτορες με σκοπό την παροχή διδακτικού έργου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

ΠΜΣ “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ”

Το Γενικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προσκαλεί τους / τις ενδιαφερόμενους /ες να υποβάλουν υποψηφιότητα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα σπουδών δεύτερου κύκλου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

ΝΕΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Το Κέντρο Παγκόσμιων Πανεπιστημιακών Κατατάξεων – Center for World University Rankings (CWUR) δημοσίευσε για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 την κατάταξη των 2.000 καλύτερων πανεπιστημίων παγκοσμίως.