πανεπιστημιακά νέα

DIGITAL EUROPE PROGRAMME: ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Άνοιξε η πρώτη δέσμη προκηρύξεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» (Digital Europe Programme) και η προθεσμία υποβολής προτάσεων είναι στις 22 Φεβρουαρίου 2022.

erasmus+

ERASMUS+ INTERNATIONAL CREDIT MOBILITY PROGRAMME

Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ανακοινώνει Πρόσκληση για κινητικότητες στα πλαίσια του Erasmus+ International Credit Mοbility Programme για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-22 που αφορούν στους φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών.

Σπουδές Πληροφορικής

ΒΡΑΒΕΙΟ WILLIAM J. McCALLA AWARD 2021

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά ότι ο Αναπληρωτής Καθηγητής Νέστωρ Ευμορφόπουλος έλαβε το βραβείο William J. McCalla Award 2021 για την καλύτερη εργασία στην περιοχή του σχεδιασμού με τη βοήθεια υπολογιστή (Computer-Aided Design)

Προοπτικές Καριέρας

TΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΙΝΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΣ

Τη Δευτέρα 8 Νοεμβρίου και ώρα 12:00 το μεσημέρι στο Ξενοδοχείο Ξενία Βόλου, θα πραγματοποιηθεί η τελετή εγκαινίων του Ινστιτούτου Κομφούκιος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η τελετή εγκαινίων αποτελεί επισφράγιση της προσπάθειας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

πανεπιστημιακά νέα

ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ TEDxAUTH 2022

Το TEDxAUTH, μια από τις πιο ενεργές και δημιουργικές φοιτητικές ομάδες του Πανεπιστήμιου μας, με κύριο στόχο τη διάδοση ιδεών, αναζητά άτομα για τη νέα Οργανωτική Ομάδα για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

erasmus+

2Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ERASMUS+ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ

Το τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων προκηρύσσει θέσεις πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για δραστηριότητες κινητικότητας με επιλέξιμη ημερομηνία έναρξης μετακινήσεων από 01/03/2022 έως 31/08/2022  και δυνατότητα χρηματοδότησης από 2 έως 6 μήνες μέσω του Ομίλου Πρακτικής Άσκησης ERA PLACES στον οποίο συμμετέχει το ΑΠΘ.

ΠΡΩΤΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ JEAN MONNET

τις 7-10 Οκτωβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε στη Μυτιλήνη σειρά ακαδημαϊκών δράσεων με θέμα το Ευρωπαϊκό πλαίσιο διαχείρισης των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών και τη μέχρι τώρα σχετική εμπειρία στη χώρα μας, από την έδρα Jean Monnet

πανεπιστημιακά νέα

ΈΒΔΟΜΟΣ ΚΥΚΛΟΣ PROJECT FUTURE

Κανείς δεν ξέρει πού μπορεί να φτάσει. Μέχρι να τα καταφέρει. Κάθε προσπάθεια που κάνεις σε οδηγεί πάντα πιο ψηλά. Αρκεί να σου δώσει κάποιος την ώθηση που χρειάζεσαι. Εμείς στην Τράπεζα Πειραιώς πιστεύουμε στη νέα γενιά, για αυτό φροντίζουμε, σε συνεργασία με το ReGeneration, να σου εξασφαλίζουμε μέσω του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας Project Future

Πρακτική άσκηση

ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η Τράπεζα της Ελλάδος προκηρύσσει την πλήρωση, κατόπιν επιλογής, πενήντα εννέα (59) θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού για τις ανάγκες υπηρεσιακών μονάδων του Κεντρικού Καταστήματός της.