Τριτοβάθμια

Πανεπιστημιακές υποτροφίες

DISCOVER EU- 20.000 ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΣΕ ΝΕΑ ΑΤΟΜΑ

Το DiscoverEU είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που βασίζεται σε μία πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έχει ως στόχο να προσφέρει σε νέους 18 ετών μια ταξιδιωτική εμπειρία που θα τους δώσει τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Πανεπιστήμιο Πατρών

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Η προσωρινή Συνέλευση του Τμήματος ΔΟΕΠ&ΤΜ της Σχολής ΣΑΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών, αποφάσισε την πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020.

Σύμβαση Εργασίας

ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας προκηρύσσει δύο (2) θέσεις πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Ειδικότερα, οι θέσεις απασχόλησης επιστημονικού προσωπικού αφορούν

Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών

ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) προκηρύσσει θέσεις επιστημόνων για την κάλυψη των ερευνητικών αναγκών του ινστιτούτου. Ειδικότερα, οι θέσεις απασχόλησης αφορούν

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΊΔΡΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑ

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεων, η απόφαση της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ, βάσει της οποίας εγκρίνεται η ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Σύμβαση Εργασίας

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ανακοίνωσε την προκήρυξη θέσεων για την απασχόληση Πανεπιστημιακών Υποτρόφων, οι οποίοι θα αναλάβουν ως καθήκοντα τη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας σε διάφορα τμήματα του, κατά το τρέχων ακαδημαϊκό έτος.

Φιλοσοφικές Επιστήμες

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Το πρώτο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Αγγλική γλώσσα σε ελληνικό πανεπιστήμιο με τίτλο «BA Program in the Archaeology, History, and Literature of Ancient Greece», προσφέρεται από τη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ με επίκεντρο στη μελέτη της Ελληνικής Αρχαιότητας.

erasmus+

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ERASMUS+

Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων καθοδηγεί τους συμμετέχοντες στα προγράμματα κινητικότητας να φέρουν εις πέρας τις απαραίτητες τυπικές διαδικασίες,

Πανεπιστήμιο Πατρών

ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το Πανεπιστήμιο Πατρών ανακοίνωσε το πρόγραμμα απονομής διπλωμάτων 2ου κύκλου σπουδών. Ειδικότερα, η απονομή των διπλωμάτων θα πραγματοποιηθεί από τις 20 έως τις 21 Νοεμβρίου 2019.

Σπουδές Πληροφορικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών και προσκαλεί τους υποψήφιους σπουδαστές / τριες να υποβάλλουν αίτηση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.