ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

March 28, 2020

Το Ίδρυμα προτίθεται να υποστηρίξει οικονομικά κατά το επόμενο ακαδημαϊκό…

Read More

ΕΙΚΟΣΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ»

March 22, 2020

Το Ίδρυμα «ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ» προκηρύσσει τη χορήγηση υποτροφιών, για μεταπτυχιακές…

Read More

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

March 19, 2020

Ο όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανακοινώνει για 8η συνεχή χρονιά Πρόγραμμα…

Read More

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΠΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ

March 19, 2020

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ προτίθεται να συνάψει συμβάσεις υποτροφίας και…

Read More

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ <<ΚΟΙΟΣ>>

Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ» δέχεται αιτήσεις για την παραχώρηση δέκα (10) υποτροφιών για ∆ιδακτορικούς φοιτητές και φοιτήτριες πλήρους φοίτησης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ

Η Λετονία προσφέρει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 κρατικές υποτροφίες σε Έλληνες για σπουδές ή έρευνα σε ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης.Η Λετονία προσφέρει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 κρατικές υποτροφίες σε Έλληνες για σπουδές ή έρευνα σε ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης

104 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Το γραφείο διασύνδεσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ανακοινώνει την προκήρυξη 43 υποτροφιών στο εξωτερικό. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ ARCHIMEDES

Aνακοινώνεται το πρόγραμμα υποτροφιών του Εσθονικού Ιδρύματος Υποτροφιών Archimedes ( http://archimedes.ee/ensihtasutus/about-us/ ) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ- EUROPA

Το Europe Direct Ξάνθης, θέλοντας να δώσει την ευκαιρία στους νέους που δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξοικειωθούν με τη λειτουργία των θεσμών και των Οργάνων της, προκηρύσσει για έβδομη συνεχή χρονιά διαγωνισμό για 4 Υποτροφίες που θα καλύπτουν τη συμμετοχή φοιτητών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην Προσομοίωση Ευρωπαϊκών Οργάνων EUropa.S

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HARVARD

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard με το Πανεπιστήμιο Πατρών, χορηγούνται δύο υποτροφίες ύψους 5.025 δολαρίων Η.Π.Α. έκαστη, μία από το Κ.Ε.Σ. και μία από το Πανεπιστήμιο Πατρών (Επιτροπή Ερευνών).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 4 ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Καπετανάκειου Ιδρύματος προκηρύσσει τη χορήγηση υποτροφιών σε άπορους, κατά προτίμηση ορφανούς και επιμελείς φοιτητές, καταγόμενους από το Νομό Ηρακλείου Κρήτης

ΧΟΡΗΓΗΣΗ 5 ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ), ανακοινώνει την προκήρυξη πέντε υποτροφιών από το ακαδ. έτος 2018-2019 για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο εξωτερικό στον επιστημονικό τομέα του «Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ

Το Ίδρυμα Ωνάση ανακοίνωσε νέο κύκλο υποτροφιών του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά το κείμενο της ανακοίνωσης υποτροφιών που αναφέρει τους όρους και προϋποθέσεις χορήγησης υποτροφίας και τις διαθέσιμες ειδικεύσεις και επίπεδα σπουδών πριν τη συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης.

© Development and Design by Netcampaigns, All rights reserved.

Scroll Up