Σύμβαση Εργασίας
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράµµατος µε τίτλο «Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα Ογκολογίας», το οποίο χρηµατοδοτείται από Ιδιωτικούς Φορείς της ηµεδαπής, προτίθεται να συνάψει µία σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, πτυχιούχου βιολογίας.

Οι προϋποθέσεις και σχετικές πληροφορίες για την αίτηση συμμετοχής είναι διαθέσιμες στο σύνδεσμο. Η καταληκτική υποβολή των αιτήσεων ορίστηκε στις 5 Σεπτεμβρίου, στις 14.00.

Leave a Reply