Προκήρυξη Υποτροφιών

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ – ΕΚΟ

Από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, ανακοινώνεται η μη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η τροποποίηση για την έγκριση της ένταξης στο πρόγραμμα υποτροφιών ΙΚΥ-ΕΚΟ των ευπαθών ομάδων.

Πανεπιστημιακές υποτροφίες

32ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Θ.Υ.Ε.Σ.Π.Α.

Το πρόγραμμα Θ.Υ.Ε.Σ.Π.Α. (Θερινές Υποτροφίες Ελληνικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών), συμπληρώνει 32 έτη λειτουργίας. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε επιτυχώς το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

Υποτροφίες

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στα πλαίσια υποστήριξης ερευνητικών έργων, τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοίνωσε τη διαθεσιμότητα δύο διδακτορικών υποτροφιών.

ΤΡΙΑΝΤΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Tο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοίνωσε την προκήρυξη των τριάντα υποτροφιών με σκοπό τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Στο πρόγραμμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής ξένοι υπήκοοι (αλλογενείς ή ομογενείς), ενώ είναι προγραμματισμένη η έναρξη του τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους.

Διδακτορικές Υποτροφίες

29 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Το γραφείο διασύνδεσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ανακοινώνει την προκήρυξη 29 υποτροφιών στο εξωτερικό. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για: 8 θέσεις Επιστήμες Μηχανικών
4 θέσεις Επιστημών Πληροφορικής
14 θέσεις Επιστημών Ζωής
8 θέσεις Θετικών Επιστημών

Προκήρυξη Υποτροφιών

23 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Το γραφείο διασύνδεσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ανακοινώνει την προκήρυξη 23 υποτροφιών στο εξωτερικό. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για: 6 θέσεις Επιστήμες Μηχανικών
2 θέσεις Επιστημών Πληροφορικής
1 θέση Επιστημών Υγείας

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΤΣΗ

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση προκηρύσσει τη χορήγηση έως 20 υποτροφιών δεύτερου κύκλου σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Οι υποτροφίες αφορούν φοιτητές που ολοκληρώνουν

Υποτροφίες

29 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Το γραφείο διασύνδεσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ανακοινώνει την προκήρυξη 29 υποτροφιών στο εξωτερικό. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για: 5 θέσεις Επιστήμες Μηχανικών
4 θέσεις Επιστημών Πληροφορικής
9 θέσεις Επιστημών Ζωής
14 θέσεις Θετικών Επιστημών