Διεθνές Πανεπιστήμιο
Υποτροφίες

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Η Διοικούσα Επιτροπή του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος αποφάσισε να χρηματοδοτήσει μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του πανεπιστημίου την πραγματοποίηση διδακτορικών διατριβών για νέους ερευνητές. Οι θεματικές ενότητες και τα κριτήρια επιλογής θα ανακοινωθούν προσεχώς στην ιστοσελίδα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Οι ενδιαφερόμενοι για την εκπόνηση διδακτορικής έρευνας θα λάβουν τις απαραίτητες πληροφορίες, ώστε να συμμετέχουν στο διαγωνισμό για τη χορήγηση υποτροφίας, σε περίπτωση που πληρούν τα κριτήρια.

Leave a Reply