Υποτροφίες
Υποτροφίες

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη  χορήγηση  εννέα (9) ανταποδοτικών υποτροφιών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Συνέργεια ELI – LASERLAB Europe, HiPER& IPERION-CH.gr».

Το έργο συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της πράξης «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθηγητή του Τμήματος Φυσικής, του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

Η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων υλοποιείται στο σύνδεσμο.

Η προθεσμίας υποβολής προτάσεων ορίστηκε στις 15 Ιανουαρίου 2020.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ

Leave a Reply