Υποτροφίες
Υποτροφίες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ

Το Ίδρυμα Ωνάση ανακοίνωσε νέο κύκλο υποτροφιών του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά το κείμενο της ανακοίνωσης υποτροφιών που αναφέρει τους όρους και προϋποθέσεις χορήγησης υποτροφίας και τις διαθέσιμες ειδικεύσεις και επίπεδα σπουδών πριν τη συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης.

 1. Γενικά
  Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021* θα χορηγηθούν:
  ▪ έως 60 υποτροφίες για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο Εξωτερικό
  ▪ έως 10 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα
  ▪ σε επιλεγμένους επιστημονικούς κλάδους και ειδικεύσεις, εφόσον υπάρξουν υποψηφιότητες στις προκηρυσσόμενες ειδικεύσεις και πληρούνται οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις
  ▪ σε όσους έχουν ελληνική ιθαγένεια ή/και εθνικότητα ή έχουν αποφοιτήσει από ελληνικό πανεπιστήμιο και είναι κάτοχοι απολυτηρίου Ελληνικού Λυκείου υπό την προϋπόθεση ότι έχουν νόμιμη άδεια διαμονής στην Ελλάδα
  ▪ αποκλειστικά για προγράμματα πλήρους παρακολούθησης στον τόπο σπουδών & όχι για εξ αποστάσεως φοίτηση

Για περαιτέρω πληροφορίες για τα προγράμματα υποτροφιών παρακαλούμε να ανατρέξετε στον Κανονισμό Υποτροφιών και τις Συχνές Ερωτήσεις ή να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Υποτροφιών μέσω e-mail στη διεύθυνση scholarships@onassis.org ή μέσω τηλεφώνου στο 210 37 13 054, – 055, -056, -057.

Leave a Reply