Υποτροφίες

Προκήρυξη Υποτροφιών

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΚΥ/ΕΚΟ

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)- ακαδημαϊκό έτος 2018-19» , προκηρύσσει 3.771 προπτυχιακές υποτροφίες σε επιμελείς φοιτητές/ φοιτήτριες που σπουδάζουν σε όλα τα Τμήματα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας και ανήκουν σε Ευπαθείς και άλλες Κοινωνικές Ομάδες.

Υποτροφίες

98 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Το γραφείο διασύνδεσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ανακοινώνει την προκήρυξη 98 υποτροφιών στο εξωτερικό. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για: 16 θέσεις Επιστήμες Μηχανικών
17 θέσεις Επιστημών Πληροφορικής

Προκήρυξη Υποτροφιών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ SYLFF

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει στο πλαίσιο του Προγράμματος Υποτροφιών SYLFF (Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund), για το τρέχων ακαδημαϊκό έτος, έξι συνολικά υποτροφίες, με αμοιβή της τάξης του ποσού των 8.300 δολαρίων, σε σπουδαστές /σπουδάστριες.

Υποτροφίες

43 YΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Το γραφείο διασύνδεσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ανακοινώνει την προκήρυξη 43 υποτροφιών στο εξωτερικό. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για: 20 θέσεις Επιστήμες Μηχανικών
12 θέσεις Επιστημών Πληροφορικής

Διδακτορικές Υποτροφίες

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο ανακοίνωσε τη χορήγηση δεκατεσσάρων υποτροφιών ως εξής: Μία υποτροφία από τα έσοδα της Δωρεάς Οικογένειας Α.Αργυριάδη εις μνήμην Πρύτανη Άλκη Αργυριάδη

Διεθνές Πανεπιστήμιο

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος χορηγεί δύο (2) υποτροφίες (με την κάθε υποτροφία να αντιστοιχεί σε 50% μείωση των διδάκτρων) σε μέλη της Ελληνικής Εταιρίας Βιοασφάλειας (ενδεικτικά μπορεί να αφορά σε επιστήμονες και επαγγελματίες υγείας, όπως: Ιατροί, Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων, Βιοχημικοί κλπ) για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.): «Βιοικονομία: Βιοτεχνολογία και Δίκαιο» (MScinBioeconomy: BiotechnologyandLaw).

Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο

4 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανακοίνωσε την προκήρυξη 4 ανταποδοτικών υποτροφιών στα πλαίσια της πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη πρωτοποριακής τεχνολογικής πλατφόρμας συσκευών χορήγησης φαρμάκων για συνδυαστική χρήση με εξειδικευμένα φάρμακα (AccuFlow)».

Πανεπιστήμιο Πατρών

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ»

Το Πανεπιστήμιο Πατρών ανακοινώνει την προκήρυξη δύο υποτροφιών με σκοπό την παρακολούθηση προγράμματος δεύτερου κύκλου σπουδών. Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ, Master).

Επιστήμες Μαθηματικών

HORIZON 2020, ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Στα πλαίσια του έργου ITN 642768-ModCompShock / HORIZON 2020, το Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών (ΙΥΜ-ΙΤΕ) αναζητεί 2 επιστήμονες αρχικού σταδίου, ο οποίοι θα λάβουν την υποτροφία Marie-Sklodowska-Curie, ώστε ν’ απασχοληθούν πάνω στην έρευνα σχετικά με τα εφαρμοσμένα μαθηματικά.