Υποτροφίες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Ο όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανακοινώνει για 8η συνεχή χρονιά Πρόγραμμα Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές σε αγγλόφωνα προγράμματα Πανεπιστημίων των χωρών: Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Νορβηγία, Ελβετία και Ολλανδία.

Διδακτορικές Υποτροφίες

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΠΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ προτίθεται να συνάψει συμβάσεις υποτροφίας και προσκαλεί υποψήφιους διδάκτορες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Υποτροφίες

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ <<ΚΟΙΟΣ>>

Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ» δέχεται αιτήσεις για την παραχώρηση δέκα (10) υποτροφιών για ∆ιδακτορικούς φοιτητές και φοιτήτριες πλήρους φοίτησης.

Διδακτορικές Υποτροφίες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ

Η Λετονία προσφέρει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 κρατικές υποτροφίες σε Έλληνες για σπουδές ή έρευνα σε ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης.Η Λετονία προσφέρει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 κρατικές υποτροφίες σε Έλληνες για σπουδές ή έρευνα σε ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης

Υποτροφίες

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ- EUROPA

Το Europe Direct Ξάνθης, θέλοντας να δώσει την ευκαιρία στους νέους που δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξοικειωθούν με τη λειτουργία των θεσμών και των Οργάνων της, προκηρύσσει για έβδομη συνεχή χρονιά διαγωνισμό για 4 Υποτροφίες που θα καλύπτουν τη συμμετοχή φοιτητών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην Προσομοίωση Ευρωπαϊκών Οργάνων EUropa.S

Πανεπιστήμιο Πατρών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HARVARD

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard με το Πανεπιστήμιο Πατρών, χορηγούνται δύο υποτροφίες ύψους 5.025 δολαρίων Η.Π.Α. έκαστη, μία από το Κ.Ε.Σ. και μία από το Πανεπιστήμιο Πατρών (Επιτροπή Ερευνών).

© Development and Design by Netcampaigns, All rights reserved.

Scroll Up