Υποτροφίες

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΑ

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου ανακοίνωσε την παροχή υποτροφιών ύψους €1.100.000 για προπτυχιακές, μεταπτυχιακές, αλλά και διδακτορικές σπουδές σε αντικείμενα εξειδίκευσης σχετικά με τους υδρογονάνθρακες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ DUO-THAILAND 2020

Το πρόγραμμα υποτροφιών DUO-Thailand 2020 είναι ανοιχτό για αιτήσεις μέχρι τις 04 Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους. Σχετικά με το συγκεκριμένο πρόγραμμα υποτροφιών, χρηματοδοτείται από το Γραφείο της Επιτροπής για την Ανώτατη Εκπαίδευση (OHEC) και από το Υπουργείο Παιδείας της Ταϋλάνδης,

1 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο Πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη καινοτόμου ολοκληρωμένου συστήματος εκτίμησης του δυναμικού βιοχημικής παραγωγής μεθανίου (BMP) από διαφορετικές πήγες βιομάζας», προκηρύσσει μία διδακτορική υποτροφία για απόφοιτο Πληροφορικής.

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ & ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Η επιτροπή ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών διαμέσου του ειδικού λογαριασμού κονδυλίων έρευνας, προκηρύσσει ανταποδοτικές υποτροφίες για διδακτορική ή μεταδιδακτορική έρευνα.

ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης χορηγεί σε φοιτητές πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών, αλλά και για εκπόνηση διδακτορικής έρευνας έχει υποτροφίες.

ΕΝΤΕΚΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Το γραφείο διασύνδεσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ανακοινώνει την προκήρυξη 11 υποτροφιών στο εξωτερικό. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για: 2 θέσεις Επιστήμες Μηχανικών
2 θέσεις Επιστημών Πληροφορικής

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ PHD EUROPEAN TRAINING NETWORK

Στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Έργου της Δράσης Marie Skłodowska Curie European Training Network ανακοινώνεται η διαθεσιμότητα δεκαπέντε υποτροφιών για διδακτορική έρευνα στα αντικείμενα της Μικροβιολογικής/της Χημικής / της Βιοχημικής Μηχανικής, της Μηχανικής Διεργασιών, των Βιοσυστημάτων και της Μηχανικής Τροφίμων, των Περιβαλλοντικών Επιστημών και των Οικονομικών.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ

Η Πρεσβεία της Ελβετίας στην Αθήνα γνωστοποίησε πως υπάρχει η δυνατότητα υποστήριξης διαμέσου υποτροφιών για ξένους υπηκόους, οι οποίοι ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν περαιτέρω σπουδές στην Ελβετία, για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

1 ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΙΦ

Στα πλαίσια του μεταδιδακτορικού προγράμματος «Max Weber Programme (MWP)» από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) προκηρύσσει μια (1) θέση υποτροφίας.