Πανεπιστημιακές υποτροφίες
Υποτροφίες

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β’ & Γ΄ΚΥΚΛΟΥ

Το τμήμα σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσεις τέσσερις υποτροφίες, για μεταπτυχιακές σπουδές (δευτέρου και τρίτου κύκλου), σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ, προς οικονομικά αδύναμους πτυχιούχους Πανεπιστημίων της Ελλάδας, από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΕΛΛΙΟΥ, με τη διενέργεια δύο διαγωνισμών, ως εξής:

Εκ των τεσσάρων (4) θέσεων υποτρόφων, μία (1) θέση προορίζεται για τους καταγόμενους από τη Βλάστη Ν.Κοζάνης και μία (1) θέση για τους καταγόμενους από τη Νέα Πέλλα Αταλάντης Φθιώτιδας. Οι ανωτέρω θέσεις υποτρόφων απονέμονται με τον πρώτο διαγωνισμό. Σε περίπτωση που προσέρχονται μέχρι ένας (1) υποψήφιοι για κάθε μια εκ των δύο (2) ανωτέρω θέσεων υποτροφίας, ο πρώτος διαγωνισμός παραλείπεται. Οι λοιπές δύο (2) θέσεις υποτροφίας και οι θέσεις υποτροφίας του πρώτου διαγωνισμού που απομένουν κενές, πληρούνται με δεύτερο διαγωνισμό, ο οποίος πραγματοποιείται μεταξύ των καταγόμενων από τη Μακεδονία, στον οποίο δύνανται να συμμετέχουν και οι καταγόμενοι από τη Βλάστη του Ν. Κοζάνης και τη Νέα Πέλλα Αταλάντης Φθιώτιδας.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας κατά το δεύτερο διαγωνισμό προτιμώνται οι καταγόμενοι κατά σειρά από τη Βλάστη Ν. Κοζάνης, τη Νέα Πέλλα Αταλάντης Φθιώτιδας, την Καστοριά και τη Σιάτιστα.

Η υποτροφία χορηγείται για 1 χρόνο, δεδομένης της επάρκειας των εσόδων του κληροδοτήματος και της πολύ καλής πορείας σπουδών των υποτρόφων, με μηνιαία χορηγία 1000 Ευρώ (500 Ευρώ για εξ’ αποστάσεως σπουδές). Ο χρόνος καταβολής προσμετράται από την έναρξη των μεταπτυχιακών/διδακτορικών σπουδών, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-17.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, από τις 5 Φεβρουαρίου έως και τις 5 Απριλίου 2020, στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.) με τους κωδικούς που έχουν πιστοποιημένοι χρήστες του Taxisnet.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων & Υποτροφιών του ΥΠΠΕΘ

Σχετικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών.

Leave a Reply