παιδαγωγικά συνέδρια
Υποτροφίες

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοίνωσε την προκήρυξη με διαγωνισμό με σκοπό τη χορήγηση δέκα (10) υποτροφιών, για παρακολούθηση σπουδών δεύτερου κύκλου στον τομέα της παιδαγωγικής επιστήμης, εξ ολοκλήρου στο εξωτερικό (σε μία εκ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, από τα έσοδα του «Θεοδωρίδειου Κληροδοτήματος Εκπαιδευτικών» του αείμνηστου Πάνου Δημητρίου Θεοδωρίδη.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πτυχιούχοι ΑΕΙ της ημεδαπής, δάσκαλοι ή καθηγητές, χωρίς περιορισμό ηλικίας και ανεξάρτητα αν έχουν διοριστεί ως υπάλληλοι του δημοσίου ή αλλού.

H προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 08/03/2020.

Για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης με τις προϋποθέσεις συμμετοχής, την αίτηση υποψηφιότητας και την ύλη του διαγωνισμού, ν’ αναζητηθούν οι σχετικές πληροφορίες στο σύνδεσμο: https://www.iky.gr/el/iky-items/item/3456

Leave a Reply