Επιστήμες Υγείας

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει 18 θέσεις ακαδημαϊκών υποτρόφων. Οι ειδικότητες για τη στελέχωση θέσεων αφορούν κυρίως τον Ιατρικό κλάδο, αλλά υπάρχει διαθεσιμότητα και για ειδικότητες ψυχολογίας, διαιτολογίας, καθώς και ΤΕΦΑΑ.

Διδακτορικές Υποτροφίες

ΕΝΤΕΚΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Το γραφείο διασύνδεσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ανακοινώνει την προκήρυξη 11 υποτροφιών στο εξωτερικό. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για: 2 θέσεις Επιστήμες Μηχανικών
2 θέσεις Επιστημών Πληροφορικής

Θετικές Επιστήμες

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ PHD EUROPEAN TRAINING NETWORK

Στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Έργου της Δράσης Marie Skłodowska Curie European Training Network ανακοινώνεται η διαθεσιμότητα δεκαπέντε υποτροφιών για διδακτορική έρευνα στα αντικείμενα της Μικροβιολογικής/της Χημικής / της Βιοχημικής Μηχανικής, της Μηχανικής Διεργασιών, των Βιοσυστημάτων και της Μηχανικής Τροφίμων, των Περιβαλλοντικών Επιστημών και των Οικονομικών.

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

ΠΜΣ “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ”

Το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, οργανώνει και λειτουργεί πρόγραμμα σπουδών δεύτερου κύκλου με τον τίτλο: «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς» (Ο.ΔΙ.Μ.).

Σύμβαση Εργασίας

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ Α.Π.Θ.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ), στα πλαίσια υλοποίησης έργων για υποστήριξη νέων επιστημόνων, ανακοίνωσε θέσεις απασχόλησης με σύμβαση μίσθωσης.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

Δημοσιεύτηκε η κατάταξη των Ελληνικών Πανεπιστημίων σε παγκόσμια κλίμακα, με τα εγχώρια εκπαιδευτικά ιδρύματα να καταλαμβάνουν υψηλές θέσεις, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Webometrics.

3ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Το τρίτο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς θα διεξαχθεί στην πρωτεύουσα το χρονικό διάστημα από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους.

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΠΜΣ «ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ ανακοίνωσε την προκήρυξη διϊδρυματικού μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών με τίτλο ΄΄ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ».

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ & ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστήμιου Αιγαίου στο Πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «ENIRISST – Ευφυής Ερευνητική Υποδομή στη Ναυτιλία, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Μεταφορές και Logistics