Πανεπιστημιακές υποτροφίες
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

DISCOVER EU- 20.000 ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΣΕ ΝΕΑ ΑΤΟΜΑ

Το DiscoverEU  είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που βασίζεται σε μία πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έχει ως στόχο να προσφέρει σε νέους 18 ετών μια ταξιδιωτική εμπειρία που θα τους δώσει τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να ανακαλύψουν την πολυμορφία της Ευρώπης, να απολαύσουν την πολιτιστική της κληρονομιά και ιστορία, να έλθουν σε επαφή με άτομα από όλη την Ευρώπη και, σε τελική ανάλυση, να ανακαλύψουν τον εαυτό τους. 

Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να επιλέξει τουλάχιστον 20.000 νέους που θα πρέπει να είναι 18 ετών στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Οι νέοι που ενδιαφέρονται μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων θα ξεκινήσει την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2019 στις 12:00, (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) και θα λήξει την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019 στις 12:00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης).

Στους νέους που θα επιλεγούν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα χορηγήσει ταξιδιωτικές κάρτες για να ταξιδέψουν και να γνωρίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση από την 1η Απριλίου 2020 έως τις 31 Οκτωβρίου 2020, για μέγιστο χρονικό διάστημα ενός μήνα. 

Οι αιτούντες που θα λάβουν κάρτα θα ταξιδεύουν, κατά κανόνα, σιδηροδρομικώς. Ωστόσο, για να εξασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή πρόσβαση, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά μέσα μεταφοράς, όπως φεριμπότ και λεωφορεία, όταν υπάρχει ανάγκη και εφόσον ληφθούν υπόψη παράγοντες που συνδέονται με το περιβάλλον, τον χρόνο και την απόσταση.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα άλλα μέσα μεταφοράς, θα επιτρέπεται η μετακίνηση με αεροπλάνο. Με τον τρόπο αυτό, οι νέοι που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές ή σε νησιά θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να λάβουν μέρος σ’ αυτή την πρωτοβουλία.

2. Επιλέξιμοι υποψήφιοι

Για να είναι επιλέξιμοι, οι αιτούντες πρέπει:

  • να είναι 18 ετών στις 31 Δεκεμβρίου 2019, δηλαδή να έχουν γεννηθεί μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2001 (συμπεριλαμβανομένης) και 31ης Δεκεμβρίου 2001 (συμπεριλαμβανομένης)·
  • να έχουν την υπηκοότητα ενός από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη στιγμή της απόφασης χορήγησης·
  • να έχουν συμπληρώσει σωστό αριθμό δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου στο ηλεκτρονικό δελτίο αίτησης.

Οι αιτούντες που θα επιλεγούν μπορούν να ταξιδέψουν μόνον εφόσον:

  • ξεκινήσουν το ταξίδι τους σε χώρα που είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη στιγμή της απόφασης χορήγησης·
  • σχεδιάζουν να ταξιδέψουν για διάστημα από 1 ημέρα έως και 30 ημέρες·
  • σχεδιάζουν να ταξιδέψουν σε τουλάχιστον μία ξένη χώρα που είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη στιγμή της απόφασης χορήγησης·
  • θέλουν να γίνουν πρεσβευτές DiscoverEU. 

Οι αιτούντες που δεν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας δεν θα ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής. 

Η πρωτοβουλία DiscoverEU είναι μια προπαρασκευαστική δράση που ξεκίνησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με σκοπό να δώσει στους νέους 18 ετών την ευκαιρία για ταξίδια και μετακινήσεις. Η δράση στοχεύει συγκεκριμένα σε νέους 18 ετών, καθώς η ηλικία αυτή αποτελεί γενικά ένα σημαντικό βήμα προς την ενηλικίωση και την ευρωπαϊκή ιθαγένεια.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ

Leave a Reply