Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Η προσωρινή Συνέλευση του Τμήματος ΔΟΕΠ&ΤΜ της Σχολής ΣΑΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών, αποφάσισε την πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020.

Η πρόσληψη αποσκοπεί στην κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της ακαδημαϊκής λειτουργίας του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος ΔΟΕΠ&ΤΜ του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και ειδικότερα των μαθημάτων.

Στο γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστικές Μέθοδοι & Πληροφοριακά Συστήματα στη Διαχείριση Οργανισμών»

Μαθήματα

1. Ηλεκτρονικό επιχειρείν & εμπόριο πολιτιστικών μονάδων & επιχειρ. Φιλοξενίας.

2. Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων Φιλοξενίας.

3. Διαχείριση Βάσης Δεδομένων.

4. Ψηφιακά Περιβάλλοντα Διεπαφής.

Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται έως τις 25/11/2019. Πληροφορίες: Γραμματεία Τμήματος Μουσειολογίας, τηλέφωνα: 2621020890, 2621020888

Αναλυτικότερα: ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Leave a Reply