Θετικές Επιστήμες
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΕΝΤΕΚΑ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. προκηρύσσει 11 έντεκα θέσεις υποψηφίων διδακτόρων. Οι θέσεις αφορούν εκπόνηση διδακτορικής έρευνας στο τμήμα Χημικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Οι ενδιαφερόμενοι /ες θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση υποψηφιότητας τους μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη γραμματεία του τμήματος Χημικών Μηχανικών. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι / ες έχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας στο τηλέφωνο: 2310.996158, Fax: 2310.996250, e-mail: info@cheng.auth.gr(link sends e-mail)

Αναλυτικότερα: ΕΝΤΕΚΑ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

Leave a Reply