Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Το πανεπιστήμιο Πατρών ανακοίνωσε την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων για τις ανάγκες των προγραμμάτων σπουδών του τμήματος Γεωπονίας και Τεχνολόγων Γεωπόνων.

Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η καταληκτική υποβολή των αιτήσεων έχει οριστεί στις 10/12/2019.


Πληροφορίες: Γραμματεία Τμήματος Γεωπονίας,
Τηλέφωνα: 2622039001 – 26220 39002, FAX: 26220 39003.
Ιστότοπος: http://agriculture.upatras.gr
Email: geoponia@upatras.gr

ΣΧΕΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ

Leave a Reply