Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) προκηρύσσει θέσεις επιστημόνων για την κάλυψη των ερευνητικών αναγκών του ινστιτούτου. Ειδικότερα, οι θέσεις απασχόλησης αφορούν:

1 Πτυχιούχος (ΠΕ) Θετικών Επιστημών τμήματος Βιολογίας με Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διαχείριση χερσαίων και θαλάσσιων βιολογικών πόρων – Γούρνες Χερσονήσου, Κρήτη.
Καταληκτική Ημερομηνία: 08/11/2019

1 Πτυχιούχος (ΠΕ) Βιολογίας με Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε θέματα που άπτονται Υδατοκαλλιεργειών ή περιβαλλοντικής/θαλάσσιας βιολογίας ή παθολογίας ιχθύων – Γούρνες Χερσονήσου, Κρήτη.
Καταληκτική Ημερομηνία: 14/11/2019

1 άτομο με Πτυχίο ή Δίπλωμα Θετικών Επιστημών ΑΕΙ Πανεπιστημιακού Τομέα ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής με Διδακτορικό δίπλωμα στην πληθυσμιακή οικολογία – Μεταδιδακτορικός Συνεργάτης – Αττική.
Καταληκτική Ημερομηνία: 14/11/2019

Leave a Reply