Δευτεροβάθμια

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Από το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνεται πως με σκοπό να ολοκληρωθεί η διαδικασία οριστικών τοποθετήσεων και μεταθέσεων από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης για τη σχολική περίοδο 2019-2020, θα πρέπει οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται τα Πρότυπα και τα Πειραματικά σχολεία να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με θητεία σε Π&ΠΣ.

Διδακτορικές Υποτροφίες
Υποτροφίες

ΕΞΗΝΤΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Το γραφείο διασύνδεσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ανακοινώνει την προκήρυξη 60 υποτροφιών στο εξωτερικό. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για

Πρακτική άσκηση
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ

Επιδοτούμενα προγράμματα για άνεργους πτυχιούχους, ηλικίας 25-45 ετών έχουν προκηρυχθεί. Ειδικότερα, το πρόγραμμα αφορά πτυχιούχους θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης στον κλάδο των Τεχνολογιών, Πληροφορικής & Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.).

Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Υποτροφίες

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ & ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστήμιου Αιγαίου στο Πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «ENIRISST – Ευφυής Ερευνητική Υποδομή στη Ναυτιλία, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Μεταφορές και Logistics

Επιστήμες Μηχανικών
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΜΜΥ ΕΜΠ

Η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ ανακοίνωσε την προκήρυξη προγράμματος διδακτορικών σπουδών για απόφοιτους Πολυτεχνικών Τμημάτων, Τμημάτων Θετικών Επιστημών.

Οικονομικές Επιστήμες
Τριτοβάθμια

MASTER STUDIES IN BUSINESS ADMINISTRATION

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης προκήρυξε πρόγραμμα σπουδών δεύτερου κύκλου στη διοίκηση επιχειρήσεων.

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Δευτεροβάθμια

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται η παράταση προθεσμίας υποβολής μηχανογραφικών δελτίων Γενικών Ενιαίων Λυκείων και Επαγγελματικών Λυκείων έως τις 17-7-2019.

Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΌΜΙΛΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

Γνωστοποιείται η έγκριση προς χρηματοδότηση του πρώτου ομίλου κινητικότητας των Ελληνικών Πανεπιστημίων στο πλαίσιο προγράμματος
Erasmus+/Ανώτατη Εκπαίδευση, «Διεθνής Κινητικότητα μεταξύ Χωρών του
Προγράμματος και χωρών Εταίρων (ΚΑ107)».

Σύμβαση Εργασίας
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ανακοίνωσε την πρόσληψη των Ακαδημαϊκών Υποτρόφων, με στόχο την υλοποίηση διδακτικού, κλινικού, καθώς και ερευνητικού έργου.