Πανεπιστήμιο Πατρών
Υποτροφίες

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HARVARD

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard με το Πανεπιστήμιο Πατρών, χορηγούνται δύο υποτροφίες ύψους 5.025 δολαρίων Η.Π.Α. έκαστη, μία από το Κ.Ε.Σ. και μία από το Πανεπιστήμιο Πατρών (Επιτροπή Ερευνών).

Οι υποτροφίες προσφέρονται σε φοιτήτριες/φοιτητές από το 3ο έτος προπτυχιακών σπουδών και άνω, ή μεταπτυχιακές φοιτήτριες/μεταπτυχιακούς φοιτητές A´ κύκλου (ΠΜΣ), ηλικίας μέχρι και 26 ετών, των Τμημάτων της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών της Πάτρας, για τη συμμετοχή τους στο θερινό πρόγραμμα 2020 του Πανεπιστημίου Harvard στην Ελλάδα (Ναύπλιο και Θεσσαλονίκη), με αντικείμενο τις Συγκριτικές Πολιτισμικές Σπουδές.

Το πρόγραμμα, το οποίο είναι ένα από τα παλαιότερα και πιο πετυχημένα καλοκαιρινά προγράμματα του Harvard (χρονιά εκκίνησης 2002) και στο οποίο συμμετέχουν φοιτητές/-τριες από το Harvard, καθώς και Πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο, θα πραγματοποιηθεί από 27 Ιουνίου έως 2 Αυγούστου 2020. Οι φοιτητές/-τριες συμμετέχουν σε καθημερινά εντατικά σεμινάρια, εργάζονται σε εβδομαδιαίες και τελικές εργασίες με τα πρότυπα που θέτει το Harvard, συμμετέχουν σε εκδρομές και πολιτιστικές εκδηλώσεις και στο τέλος του προγράμματος παραλαμβάνουν την επίσημη βαθμολογία τους από το Harvard. Τα έξοδα που σχετίζονται με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, καθώς και τη διαμονή και ημιδιατροφή (πρωινό και δείπνο) των φοιτητών/-τριών, καλύπτονται από την προαναφερόμενη υποτροφία.

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες οφείλουν να διαθέτουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, ικανότητα χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και διαδικτύου. Πρέπει να καταθέσουν:
• Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα
• Αναλυτική βαθμολογία
• Βιογραφικό σημείωμα (έως 2 σελίδες) με διεύθυνση ηλεκτρονικής επικοινωνίας 
• Πιστοποιητικό αγγλικών (τουλάχιστον επιπέδου Β2)
• Προαιρετικά: Σημείωμα με αιτιολόγηση της αίτησης συμμετοχής.

Περισσότερες σχετικές πληροφορίες για το πρόγραμμα στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.summer.harvard.edu/study-abroad/nafplio-thessaloniki-greece-humanities

Για την επιλογή των υποτρόφων θα ακολουθηθεί κοινή διαδικασία των δύο ιδρυμάτων. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίστηκε στις 27 Μαρτίου 2020. 

Leave a Reply