Προκήρυξη Υποτροφιών
Υποτροφίες

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ – ΕΚΟ

Από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, ανακοινώνεται η μη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η τροποποίηση για την έγκριση της ένταξης στο πρόγραμμα υποτροφιών ΙΚΥ-ΕΚΟ των ευπαθών ομάδων.

Επιστήμες Μηχανικών
Τριτοβάθμια

Π.Μ.Σ.«ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΟΡΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ»

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης οργανώνει και λειτουργεί νέο πρόγραμμα σπουδών δεύτερου κύκλου στη Χημική και Βιομοριακή Μηχανική. Στο συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα υπάρχουν δύο ειδικεύσεις:

Πανεπιστημιακές υποτροφίες
Εκπαιδευτικά Νέα Υποτροφίες

32ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Θ.Υ.Ε.Σ.Π.Α.

Το πρόγραμμα Θ.Υ.Ε.Σ.Π.Α. (Θερινές Υποτροφίες Ελληνικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών), συμπληρώνει 32 έτη λειτουργίας. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε επιτυχώς το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

Υποτροφίες
Υποτροφίες

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στα πλαίσια υποστήριξης ερευνητικών έργων, τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοίνωσε τη διαθεσιμότητα δύο διδακτορικών υποτροφιών.

Σπουδές Πληροφορικής
Τριτοβάθμια

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΜΜΥ

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ανακοίνωσε την προκήρυξη μεταπτυχιακών προγραμμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΝΕΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑ

Το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, οργάνωσε και λειτουργεί από το νέο ακαδημαϊκό έτος επτά νέα τμήματα. Μάλιστα, διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία τους, διαμέσου της εξασφάλισης τόσο σε ανθρώπινο, όσο και σε υλικοτεχνική υποδομή.

Δευτεροβάθμια

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται τα στατιστικά στοιχεία των βαθμολογιών για τα ειδικά μαθήματα των Πανελληνίων Εξετάσεων των Γενικών Ενιαίων Λυκείων και των Επαγγελματικών Λυκείων, για την τρέχουσα σχολική περίοδος.

Πανεπιστήμιο Κρήτης
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΙΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι πρώτο στη σχετική κατάταξη στην Ελλάδα όσον αφορά τα πρωτότυπα ερευνητικά άρθρα, σύμφωνα με το δείκτη «Nature Index».

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών
Δευτεροβάθμια

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για τις μεταθέσεις των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), για το τρέχων σχολικό έτος πραγματοποιείται το χρονικό διάστημα από τις 10 Ιουλίου έως τις 16 Ιουλίου 2019.

Ελληνικό Πανεπιστήμιο
Επιμόρφωση

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Η ΑΣΠΑΙΤΕ ανακοινώνει την έναρξη του Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.