Προκήρυξη Προγραμμάτων Σπουδών
Υποτροφίες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 4 ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Καπετανάκειου Ιδρύματος προκηρύσσει τη χορήγηση υποτροφιών σε άπορους, κατά προτίμηση ορφανούς και επιμελείς φοιτητές, καταγόμενους από το Νομό Ηρακλείου Κρήτης, τριών (3)  που φοιτούν σε ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής και μίας (1) Υποτροφίας για μεταπτυχιακά στην αλλοδαπή ή ημεδαπή  με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις:

Ι. ΤΡΕΙΣ (3) ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ , ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΟΡΦΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΣ  ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΕ ΑΝΩΤΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ.

ΙΙ. ΜΙΑ (1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ , ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΟΡΦΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΣ  ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΕ ΑΝΩΤΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ  ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Η ΚΑΙ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ.

Αναλυτικότερα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ 4 ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Leave a Reply