Οικονομικές Επιστήμες
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (ESM)

Το Τμήμα Οικονομικών και Ανάλυσης Αγοράς του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) αναζητεί υποψήφιους που σπουδάζουν σε μεταπτυχιακό ή διδακτορικό επίπεδο – καθώς και μεταδιδακτορικούς υποψηφίους – για να συμμετάσχουν στην ομάδα ως εκπαιδευόμενοι.

Ο στόχος των περιόδων πρακτικής άσκησης αποτελεί η προσφορά στους υποσχόμενους νέους επιστήμονες την ευκαιρία να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο ΕΜΣ, συμβάλλοντας παράλληλα στην αποστολή του.

Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕΜΣ) είναι ο μόνιμος μηχανισμός επίλυσης κρίσεων για τις χώρες της ζώνης του ευρώ. Παρέχει οικονομική βοήθεια στα κράτη μέλη τα οποία αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, παρέχοντας χρηματοδοτική υποστήριξη.

Ο ΕΜΣ είναι ένας μοναδικός χώρος εργασίας με περίπου 190 άτομα από όλο τον κόσμο που δεσμεύονται να κάνουν τη διαφορά στο μέλλον της ζώνης του ευρώ. Το προσωπικό της ESM αποτελείται από επαγγελματίες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Αναλυτικότερα: Traineeships at European Stability Mechanism

Leave a Reply