Προσλήψεις Επιστημόνων

Επιστήμες Υγείας

ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΛΕΜΙΝΓΚ

Οι επιστήμονες στο BSRC “Alexander Fleming” πραγματοποιούν την έρευνα αιχμής, με στόχο την κατανόηση μοριακών μηχανισμών σύνθετων βιολογικών διαδικασιών στην υγεία και τις ασθένειες.

Σύμβαση Εργασίας

57 ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΕΚΕΤΑ

Το Εθνικό Κέντρο Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), ιδρύθηκε το 2000, είναι ένα από τα κορυφαία ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και βρίσκεται μέσα στη λίστα με τους TOP-20

Θετικές Επιστήμες

ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΕΚΕΤΑ

Το Εθνικό Κέντρο Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), ιδρύθηκε το 2000, είναι ένα από τα κορυφαία ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και βρίσκεται μέσα στη λίστα με τους TOP-20 ερευνητικούς φορείς της Ε.Ε.

Ελληνικό Πανεπιστήμιο

ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΟΠΕΚΕΠΕ)

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προκηρύσσει την πλήρωση 187 θέσεων Ταξτικού Προσωπικού, Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε οργανικές μονάδες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Επιστήμες Ψυχολογίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η Αστική Εταιρεία Ψυχοκοινωνικών Μελετών για την υλοποίηση της Πράξης «Δημιουργία οικοτροφείου 15 ενηλίκων χρονίων πασχόντων από διαταραχές αυτιστικού φάσματος χαμηλής λειτουργικότητας», ανακοινώνει την πρόσληψη 26 ατόμων.

Πανεπιστήμιο Πατρών

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ

Οι συνελεύσεις των Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας και ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Πατρών,

Σύμβαση Εργασίας

ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας προκηρύσσει δύο (2) θέσεις πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Ειδικότερα, οι θέσεις απασχόλησης επιστημονικού προσωπικού αφορούν

Σύμβαση Εργασίας

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ Τ.Α.Π.

Τo Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων (200) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (Τ.Α.Π.Α.).

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για το τρέχων ακαδημαϊκό έτος», απευθύνεται σε κατόχους διδακτορικού τίτλου σπουδών με σκοπό να παρέχουν με τις γνώσεις τους διδακτικό έργο.

© Development and Design by Netcampaigns. All rights reserved.

Scroll Up