Σεμινάρια Πληροφορικής
Τριτοβάθμια

ΒΟΗΘΟΙ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού οργανώνει γενικό διαγωνισμό βάσει τίτλων και εξετάσεων για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων προσλήψεων από τους οποίους τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) μπορούν να προσλαμβάνουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «βοηθούς» (ομάδα καθηκόντων AST 4) στην τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους ακόλουθους τομείς:

1. Υποδομές ΤΠΕ, υπολογιστικό νέφος, δίκτυα και ενδιάμεσο λογισμικό.
2. Ψηφιακός χώρος εργασίας, μηχανοργάνωση γραφείου και κινητή υπολογιστική.
3. Ανάπτυξη/διαμόρφωση, δοκιμή, λειτουργία και συντήρηση εφαρμογών ΤΠ και ετοιμοπαράδοτων. λύσεων· διαχείριση δεδομένων, ανάλυση δεδομένων και τεχνητή νοημοσύνη.
4. Ασφάλεια ΤΠΕ.

Προθεσμία για την υποβολή αίτησης: 22 Μαρτίου 2022 στις 12:00 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών.

Περισσότερες Πληροφορίες: ΒΟΗΘΟΙ ΣΤΗΝ ΤΠΕ

Leave a Reply