Ελληνικό Πανεπιστήμιο
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΟΠΕΚΕΠΕ)

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προκηρύσσει την πλήρωση 187 θέσεων Ταξτικού Προσωπικού, Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε οργανικές μονάδες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).

Ειδικότερα, οι θέσεις αφορούν σε:

144 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
24 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
19 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 01/07/2020-17/07/2020

Περισσότερες Πληροφορίες: Θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Leave a Reply