Πρακτική άσκηση
Τριτοβάθμια

ΤΡΙΑΚΟΣΙΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ

H Παπαστράτος, θυγατρική εταιρεία της Philip Morris International (PMI), κατέχει ηγετική θέση στην παραγωγή και εμπορία τσιγάρων και smoke-free προϊόντων καπνού στην Ελλάδα για εννέα δεκαετίες.

Μετά το ριζικό της μετασχηματισμό, το σύγχρονο μοντέλο λειτουργίας της βάσει των αρχών της προορατικότητας και αυτονομίας των ομάδων μεγεθύνει την ανάγκη για highly-trained Μηχανικών, με απόλυτο έλεγχο και κυριότητα επι του υπερσύγχρονου εξοπλισμού που χρησιμοποιούν (equipment ownership) και ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων για το εργοστάσιό μας στον Ασπρόπυργο.

Το εργοστάσιό μας βρίσκεται στον Ασπρόπυργο και λειτουργεί 24×7, ο ρόλος περιλαμβάνει σχήμα τεσσάρων (4) ημερών εργασίας ακολουθούμενες από δύο (2) ρεπό.

H Παπαστράτος πρωταγωνιστεί στον ριζικό μετασχηματισμό του κλάδου των καπνικών προϊόντων και την υλοποίηση του οράματος της PMI για έναν κόσμο απαλλαγμένο από το τσιγάρο.

Με κεντρική μας φιλοσοφία Είμαστε οι Πράξεις Μας, η Παπαστράτος την τελευταία πενταετία έχει επενδύσει συνολικά πάνω από 500 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα, με επίκεντρο τη συνεχή αναβάθμιση του εργοστασίου του μέλλοντος.

Σήμερα, στο πλαίσιο της διαρκούς ανάπτυξής μας, αναζητούμε τους Μηχανικούς Παραγωγής του Μέλλοντος για το εργοστάσιό μας στον Ασπρόπυργο.

Κομβικό ρόλο στη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης πέντε πυλώνων της Παπαστράτος για τα επόμενα χρόνιαδιαδραματίζει το OPEN+. Ένα σύστημα συνεχούς βελτίωσης το οποίο πρωτοεισήχθη στη λειτουργία της πίσω στο 2018 και ταυτόχρονα με την επένδυση 300 εκ. ευρώ που μετέτρεψε το εργοστάσιο της στον Ασπρόπυργο σε μονάδα αποκλειστικής παραγωγής θερμαινόμενων ράβδων καπνού για τα καινοτόμα προϊόντα της χωρίς καύση.

Συγκεκριμένα μέσω του OPEN+, που εντάσσεται στον ευρύτερο πυλώνα υποδειγματικής λειτουργίας της εταιρείας, στόχος αποτελεί έως το 2025 να έχει μειωθεί κατά 20% η κατανάλωση ενέργειας και κατά 20% η κατανάλωση νερού. Επιπλέον μέχρι το 2023, με στόχο τη βέλτιστη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, να έχει μειωθεί κατά 30% η φύρα του καπνού σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.

Περισσότερες Πληροφορίες: 300 Μηχανικοί Παραγωγής στην Παπαστράτος

Leave a Reply