Προπτυχιακά

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης

Free
Πολιτικές Επιστήμες

Επικοινωνία

+30 210 368 8913

+30 210 368 8918

+30 210 368 8920

kfotou@pspa.uoa.gr

 

Επιστημονικός Τομέας

Κοινωνικές & Πολιτικές Επιστήμες

 

Περιγραφή

         Η φοίτηση στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης διαρθρώνεται σε οκτώ εκπαιδευτικά εξάμηνα, που το καθένα τους διαρκεί τουλάχιστον δεκατρείς εβδομάδες. Οι σπουδές στο τμήμα διαιρούνται στον “κορμό” και στους επιμέρους “κύκλους σπουδών”. O κορμός καλύπτει τα πρώτα τέσσερα εξάμηνα. Στα τρία πρώτα εξάμηνα τα διδασκόμενα μαθήματα είναι κοινά για όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες.

        Στο τέταρτο εξάμηνο γίνεται εισαγωγή επιλογών προκειμένου οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να εξοικειωθούν με τους κύκλους σπουδών, ώστε να μπορούν στη συνέχεια να επιλέξουν τη δική τους κατεύθυνση. Κατά τα τέσσερα τελευταία εξάμηνα, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν τον “κύκλο σπουδών” τους, δηλαδή το επιστημονικό πεδίο της προτίμησής τους. Η διαίρεση αυτή βασίζεται στην αντίληψη ότι στα μαθήματα κορμού και στα μαθήματα των κύκλων σπουδών αντιστοιχούν διαφορετικές επιστημονικές προσεγγίσεις και παιδαγωγικές μέθοδοι.

Course Features

  • Students 100 students
  • Max Students100
  • Duration208 week
  • Skill levelbeginner
  • LanguageGreek
  • Re-take courseN/A
Curriculum is empty

Related Courses

© Development and Design by Netcampaigns. All rights reserved.

Scroll Up