Προπτυχιακά

Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών

Free
Επιστήμες Μηχανικών

Επικοινωνία

+30 210 772 2761

    +30 210 772 2692

 secret@survey.ntua.gr

 

Επιστημονικός Τομέας

Μηχανική (Engineering)

 

Περιγραφή

          Η είσοδος των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και τα νέα επιστημονικά και  επαγγελματικά δεδομένα, που προκύπτουν από την ενιαία αγορά εργασίας στην ευρωπαϊκή ένωση, δίνουν ήδη νέες διαστάσεις και διαμορφώνουν νέες  απαιτήσεις τόσο στον επιστημονικό τομέα όσο και στον επαγγελματικό τομέα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού. Οι απαιτήσεις σε θέματα διαχείρισης πληροφοριών και τεχνικών  διεργασιών, σε οικονομικά και νομικά δεδομένα έργων και μελετών θα αυξάνουν με την πάροδο του χρόνου. Παράλληλα ανοίγονται νέοι επιστημονικοί και επαγγελματικοί ορίζοντες, όπως ειδικότητες, που σχετίζονται με θέματα σχεδιασμού και διαχείρισης γης,  περιβαλλοντικού σχεδιασμού και επιπτώσεων στο περιβάλλον, τηλεματικής, οικονομίας των κατασκευών, τους οποίους ο έλληνας Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός με την παραδοσιακά υψηλής στάθμης και μεγάλου εύρους εκπαίδευση που του παρέχεται, μπορεί εύκολα να κατακτά.

        Τα δεδομένα αυτά με μεθοδική, συνεχή και συστηματική προσπάθεια από τη  Σ.Α.Τ.Μ. αντικατοπτρίζονται, όσο είναι δυνατό και πρακτικά εφικτό κάθε φορά, στο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών της σχολής. Αμετάβλητος στόχος  παραμένει η παροχή υψηλής ποιότητας σπουδών, η συνεχής εξέλιξη και προσαρμογή στα τεχνολογικά δεδομένα και η άμεση μεταφορά της παραγόμενης  ερευνητικά νέας γνώσης στο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών. Με αυτά τα εφόδια ο απόφοιτος έχει τη δυνατότητα να συμβάλει καθοριστικά στην παραγωγική και αναπτυξιακή δραστηριότητα της χώρας και σε μια κοινωνία πληροφορίας και γνώσης.

Course Features

  • Students 100 students
  • Max Students100
  • Duration260 week
  • Skill levelbeginner
  • LanguageGreek
  • Re-take courseN/A
Curriculum is empty

Related Courses

© Development and Design by Netcampaigns. All rights reserved.

Scroll Up