Μεταπτυχιακά

Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις

Free
Επιστήμες Μηχανικών

Επικοινωνία

+30 210 772 3044

+30 210 772 2928

yraptis@central.ntua.gr

 

Επιστημονικός Τομέας

Μηχανική (Engineering)

 

Περιγραφή

          Σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει εκπαίδευση υψηλού επιπέδου στα μικροσυστήματα και τις νανοδιατάξεις, που θ’ εξοικειώνει τους φοιτητές με την έρευνα αλλά και με τυπικές διαδικασίες του χρησιμοποιούνται στην βιομηχανία. Με δεδομένη τη ραγδαία εξέλιξη των μικροσυστημάτων και των νανοδιατάξεων που χρησιμοποιούνται, θα πρέπει ν’ είναι προετοιμασμένος κάποιος ν’ ανανεώνει τις γνώσεις και τις ικανότητές του έτσι ώστε να μπορεί να παρακολουθεί και να συμμετέχει στις εξελίξεις. Για το λόγο αυτό το μεταπτυχιακό πρόγραμμα φιλοδοξεί να παρέχει στους φοιτητές του ένα κατάλληλο μείγμα γνώσεων και δεξιοτήτων, που θ’ αποτελούν το υπόβαθρο επάνω στ’ οποίο θα μπορούν να στηρίζουν τη μελλοντική τους ανάπτυξη, ανάλογα με τις τάσεις που διαμορφώνονται στον κλάδο.

        Σ’ ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με γνωστικό αντικείμενο τα μικροσυστήματα και τις νανοδιατάξεις έχουν συμπεριληφθεί α)  βασικά μαθήματα που βοηθούν στην κατανόηση σ’ ατομικό ή μοριακό επίπεδο προβλημάτων που σχετίζονται με τη νανοτεχνολογία, όπως η φυσική υλικών και διατάξεων σε νανομετρική κλίμακα, β) μαθήματα ειδίκευσης που ακολουθούν μακροσκοπική – φαινομενολογική προσέγγιση, ακόμη και προσέγγιση σε επίπεδο συστήματος. Οι εμπλεκόμενες σχολές του ΕΜΠ είναι η σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, η σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, η σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, η σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών και η σχολή Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ. Παράλληλα, το ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής του ΕΚΕΦΕ ‘Δημόκριτος’, τ’ οποίο διαθέτει τόσο κατάλληλο εξοπλισμό, όσο και ανθρώπινο δυναμικό, συμμετέχει στο πρόγραμμα ως συνεργαζόμενος φορέας. 

Course Features

  • Students 25 students
  • Max Students30
  • Duration104 week
  • Skill leveladvanced
  • LanguageGreek
  • Re-take courseN/A
Curriculum is empty

Related Courses

© Development and Design by Netcampaigns. All rights reserved.