Μεταπτυχιακά

Πολιτισμική Πληροφορική & Επικοινωνία

€2,800.00
Επιστήμες Επικοινωνίας

Επικοινωνία

+30 22510 36600

 secr@ct.aegean.gr

 

Επιστημονικός Τομέας

Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Επιστήμες

 

Περιγραφή

         Σκοπός του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών που προσφέρει το τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας στην «Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία» είναι η κατάρτιση επιστημόνων και ερευνητών υψηλής εξειδίκευσης στις εφαρμογές πληροφορικής στον χώρο του πολιτισμού γενικότερα, και της μουσειολογίας ειδικότερα.

         Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι: α) η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και της έρευνας στην πολιτισμική πληροφορική, β) η ανάπτυξη νέων ερευνητικών κατευθύνσεων στον χώρο της πληροφορικής, γ) η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στους εθνικά ευαίσθητους τομείς της διαμόρφωσης των πολιτικών του πολιτισμού, δ) η συμβατότητα των παρεχόμενων γνώσεων με τις ανάγκες καταγραφής και προβολής της πολιτισμικής κληρονομιάς, ε) η συμβολή στην αναπτυξιακή, οικονομική και τεχνολογική πολιτική της χώρας, όπως διαμορφώνεται στο σύγχρονο πλαίσιο της κοινωνίας της πληροφορίας, στ) η σύνδεση των παρεχόμενων γνώσεων με τις διεθνείς εξελίξεις στις σχετικές επιστήμες, ερευνητικές κατευθύνσεις και ειδικότητες.

Course Features

  • Students 30 students
  • Max Students60
  • Duration78 week
  • Skill leveladvanced
  • LanguageGreek
  • Re-take courseN/A
Curriculum is empty

Related Courses

© Development and Design by Netcampaigns. All rights reserved.

Scroll Up