Μεταπτυχιακά

Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία

Free
Επιστήμες Υγείας

Επικοινωνία

+30 2810 394402

bervan@biology.uoc.gr 

 

Επιστημονικός Τομέας

Επιστήμες Υγείας

 

Περιγραφή

        Το διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με αντικείμενο την πρωτεϊνική βιοτεχνολογία διοργανώνεται από τα τμήματα Βιολογίας και Χημείας του πανεπιστημίου Κρήτης. Αντικείμενο του προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στην περιοχή της πρωτεϊνικής βιοτεχνολογίας, περιοχή εξαιρετικής επικαιρότητας για την αντιμετώπιση πολυδιάστατων τεχνολογικών, επιστημονικών και κοινωνικών προβλημάτων και σημαντικός μοχλός ανάπτυξης της οικονομίας και της κοινωνίας τον 21ο αιώνα. 

       Το πρόγραμμα εστιάζεται: α) στην εις βάθος κατανόηση της δομής και της βιολογικής δράσης των πρωτεϊνών, β) στις εργαστηριακές και βιομηχανικές μεθόδους απομόνωσης, καθαρισμού και ταυτοποίησής τους, γ) στο σχεδιασμό βιολογικά δραστικότερων μορφών τους, δ) στην περιγραφή των καινούργιων μεθόδων μελέτης της δομής και δράσης των πρωτεϊνών, ε) στη χρήση τους σε εφαρμογές βιομηχανικού ή / και ιατρικού ενδιαφέροντος  Θεματολογικά εμπίπτει σε περιοχές που βρίσκονται σε προτεραιότητα διεθνώς, διότι αφενός περιλαμβάνει τις επιστήμες που άπτονται των υπηρεσιών για την ανθρώπινη υγεία, και αφετέρου ενσωματώνει θέματα της κοινωνίας της πληροφορίας (βιοπληροφορική). 

Course Features

  • Students 20 students
  • Max Students20
  • Duration104 week
  • Skill leveladvanced
  • LanguageGreek
  • Re-take courseN/A
Curriculum is empty

Related Courses

© Development and Design by Netcampaigns. All rights reserved.

Scroll Up