Μεταπτυχιακά

Βιομηχανική Φαρμακευτική

€2,700.00
Επιστήμες Υγείας

Επικοινωνία

+30 210 727 4351

+30 210 727 4059

secr@pharm.uoa.gr

 

Επιστημονικός Τομέας

Επιστήμες Υγείας

 

Περιγραφή

      Εντάσσεται στα πλαίσια των προσπαθειών για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του επιπέδου των μεταπτυχιακών σπουδών που παρέχει το τμήμα Φαρμακευτικής, σε επίπεδο ανταγωνιστικό προς τα διεθνή πρότυπα.

      Με τη δημιουργία της προτεινόμενης ειδίκευσης, η οποία θα αποτελείται από μαθήματα, εργαστηριακή εξάσκηση και πρακτική εξάσκηση στη βιομηχανία προσανατολισμένα στην παραγωγή και στον έλεγχο φαρμακευτικών μορφών, θα εξασφαλιστεί η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση για την εφαρμογή επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων και δεξιοτήτων στο χώρο της φαρμακευτικής βιομηχανίας. Η οργάνωση για τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση νέων επιστημόνων με αυτή την εξειδίκευση θα εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή προετοιμασία για την ταχύτερη ένταξη του στελεχιακού δυναμικού στην παραγωγή και την υψηλή του παραγωγικότητα.

Course Features

  • Students 15 students
  • Max Students15
  • Duration78 week
  • Skill leveladvanced
  • LanguageGreek
  • Re-take courseN/A
Curriculum is empty

Related Courses

© Development and Design by Netcampaigns. All rights reserved.

Scroll Up