Προπτυχιακά

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Free
Οικονομικές Επιστήμες

Επικοινωνία

+30 210 368 9431

+30 210 368 9471

askoura@econ.uoa.gr

 

Επιστημονικός Τομέας

Οικονομικά

 

Περιγραφή

   Το τμήμα παρέχει ένα πλούσιο πρόγραμμα μαθημάτων υψηλής οικονομικής παιδείας και κατάρτισης, ενώ μέρος αυτών παρέχεται στην αγγλική γλώσσα βάσει συνεργασιών με ιδρύματα του εξωτερικού.  Το νέο πρόγραμμα εξασφαλίζει στους απόφοιτους του τμήματος την μόρφωση και τις γνώσεις που πρέπει να έχει ένας σύγχρονος οικονομολόγος, ανεξάρτητα μετέπειτα εξειδίκευσης. Παράλληλα, δίνει στους φοιτητές πολλούς βαθμούς ελευθερίας ως προς τα μαθήματα επιλογής, έτσι ώστε να μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα πλησιέστερα στα ενδιαφέροντά τους από την ευρεία γκάμα γνωστικών αντικειμένων που προσφέρει το τμήμα.

Course Features

  • Students 100 students
  • Max Students100
  • Duration208 week
  • Skill levelbeginner
  • LanguageGreek
  • Re-take courseN/A
Curriculum is empty

Related Courses

© Development and Design by Netcampaigns. All rights reserved.

Scroll Up