Προπτυχιακά

Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

Free
Οικονομικές Επιστήμες

Επικοινωνία

+30 210 820 3308

+30 210 823 0966

ode@aueb.gr

 

Επιστημονικός Τομέας

Οικονομικά & Management

 

Περιγραφή

           Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένης γνώσης των διαφόρων λειτουργιών της επιχείρησης, όπως το μάνατζμεντ, το μάρκετινγκ, τα χρηματοοικονομικά, τη λογιστική και τα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης. Τα μαθήματα του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων διακρίνονται σε υποχρεωτικά και επιλογής και κατανέμονται σε οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών. Από το 5ο εξάμηνο ο φοιτητής επιλέγει την κατεύθυνση των σπουδών που επιθυμεί. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τις ακόλουθες τέσσερις κατευθύνσεις: α) διοίκηση επιχειρήσεων (μάνατζμεντ), β) λογιστική και χρηματοοικονομική διοίκηση, γ) μάρκετινγκ, δ) διοίκηση πληροφοριακών συστημάτων.

Course Features

  • Students 100 students
  • Max Students100
  • Duration208 week
  • Skill levelbeginner
  • LanguageGreek
  • Re-take courseN/A
Curriculum is empty

Related Courses

© Development and Design by Netcampaigns. All rights reserved.

Scroll Up