Μεταπτυχιακά

Δημόσια Πολιτική & Διοίκηση

€5,200.00
Πολιτικές Επιστήμες

Επικοινωνία

+30 210 820 3861

ppm@aueb.gr 

 

Επιστημονικός Τομέας

Οικονομικά & Management

 

Περιγραφή

        Το διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Δημόσια Πολιτική & Διοίκηση, από τα τμήματα Οικονομικής Επιστήμης, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών και Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, έρχεται να καλύψει ανάγκες εκπαίδευσης  για στελέχη στον ευρύτερο χώρο του δημόσιου τομέα και των μη κυβερνητικών οργανώσεων.

       Σκοπός του προγράμματος είναι: α) ν’ αυξήσει τις ικανότητες και δυνατότητες των στελεχών που θα το παρακολουθήσουν, για επιτυχή σταδιοδρομία και εξέλιξη στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις διεκδικώντας ηγετικό ρόλο στο χώρο, β) ν’ εφοδιάσει τα στελέχη μ’ εξειδικευμένες γνώσεις, αναλυτικές ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να μπορούν να δίνουν κατάλληλες και πρακτικές λύσεις στα πολύπλοκα προβλήματα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, να σχεδιάζουν της πολιτικές εκείνες οι οποίες προάγουν την αποτελεσματικότητα και το δημόσιο συμφέρον, αλλά και ν’ αναπτύξουν ηγετικό ρόλο στην προώθηση και στην αποτελεσματική υλοποίηση των πολιτικών αυτών. Το πρόγραμμα δίνει έμφαση στη διεπιστημονική ανάλυση, στην κριτική σκέψη αλλά και στην πρακτική εφαρμογή. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιεί  μελέτες περίπτωσης από το χώρο της δημόσιας διοίκησης, καθώς και  εφαρμογές σε πραγματικά προβλήματα του χώρου. Παρέχει εννοιολογικά πλαίσια, εργαλεία και μεθόδους, καλλιεργεί δεξιότητες καθώς και προωθεί σύνθετες μαθησιακές διεργασίες και ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων.

 

 

Course Features

  • Students 20 students
  • Max Students30
  • Duration182 week
  • Skill leveladvanced
  • LanguageGreek/English
  • Re-take courseN/A
Curriculum is empty

Related Courses

© Development and Design by Netcampaigns. All rights reserved.

Scroll Up