Προπτυχιακά

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

(0 review)
Free
Οικονομικές Επιστήμες

Επικοινωνία

+30 210 820 3303

+30 210 823 8249

econ@aueb.gr

 

Επιστημονικός Τομέας

Οικονομικά

 

Περιγραφή

           Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του τμήματος περιλαμβάνει εξήντα δυο (62) μαθήματα που καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα γνωστικών αντικειμένων. Το κάθε μάθημα διδάσκεται τέσσερις ώρες την εβδομάδα. Σε ορισμένα μαθήματα, όπου κρίθηκε αναγκαίο, έχουν προστεθεί μία ή δυο ώρες για φροντιστηριακές ασκήσεις. Το τμήμα διατηρεί το δικαίωμα να μην προσφέρει ορισμένα μαθήματα κάθε χρόνο για τεχνικούς ή διοικητικούς λόγους.

         Για την απόκτηση του πτυχίου του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τριάντα έξι (36) μαθήματα, πέρα από το μάθημα της ξένης γλώσσας και τα μαθήματα διδακτικής και παιδαγωγικής. Από τα μαθήματα αυτά, τα δεκαοκτώ (18) είναι υποχρεωτικά και αποτελούν τον κορμό του προγράμματος. Από τα υπόλοιπα δεκαοκτώ (18), τα οκτώ (8) είναι υποχρεωτικά της κατεύθυνσης που θα επιλέξει ο φοιτητής και τα δέκα (10) είναι μαθήματα επιλογής.

Course Features

  • Students 100 students
  • Max Students100
  • Duration208 week
  • Skill levelbeginner
  • LanguageGreek
  • Re-take courseN/A
Curriculum is empty

0.00 average based on 0 ratings

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Related Courses