Προπτυχιακά

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Free
Επιστήμες Μηχανικών

Επικοινωνία

+30 210 772 4174

  undergrad-secr@arch.ntua.gr

 

Επιστημονικός Τομέας

Μηχανική (Engineering)

 

Περιγραφή

       Το πρόγραμμα σπουδών της σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ έχει καθοριστεί με βάση τις απαιτήσεις ανώτατης εκπαίδευσης επιστημονικού δυναμικού και με τις ευρύτερες απαιτήσεις της αρχιτεκτονικής παραγωγής, όπως αναπτύσσονται τόσο στον άμεσο χώρο άσκησης του επαγγέλματος, όσο και διεθνώς, υπό την επιρροή συνολικότερων πολιτικών, οικονομικών και πολιτισμικών μεταλλαγών. Διακρίνονται δύο τύποι οργάνωσης των μαθημάτων: α) μαθήματα σύνθεσης και θεωρίας και β) μαθήματα θεωρίας – άσκησης.

       Τα μαθήματα σύνθεσης και θεωρίας αποτελούν τον άξονα συγκρότησης της σπουδής. Διεξάγονται στο σχεδιαστήριο και αναπτύσσονται με κεντρικό αντικείμενό τους τη διδασκαλία του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, ενώ περιλαμβάνουν επιπλέον τη διδασκαλία θεμάτων θεωρίας και γνωσιολογικής υποστήριξης. Στα μαθήματα αυτά περιλαμβάνονται: α) τα μαθήματα αρχιτεκτονικών συνθέσεων, β) τα μαθήματα πολεοδομικού και αστικού σχεδιασμού, όπως και σχεδιασμού υπαίθριων δημόσιων χώρων και τοπιακών παρεμβάσεων σε αστικές και περιαστικές περιοχές, γ) το μάθημα πεδίου, με αντικείμενο τη μελέτη και αποτύπωση παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, δ) τα μαθήματα αρχιτεκτονικών κατασκευών και αντικειμένου. Η δεύτερη κατηγορία μαθημάτων, τα μαθήματα θεωρίας – άσκησης, διαφέρουν από τα μαθήματα σύνθεσης και θεωρίας ως προς την έκταση και την πολυπλοκότητα των ζητημάτων που αντιμετωπίζουν, την ποσότητα εργασίας που απαιτούν για την επίλυσή τους και την οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Course Features

  • Students 100 students
  • Max Students100
  • Duration260 week
  • Skill levelbeginner
  • LanguageGreek
  • Re-take courseN/A
Curriculum is empty

Related Courses

© Development and Design by Netcampaigns. All rights reserved.

Scroll Up